null Selvitysmies puntaroimaan älykkään liikenteen tavoitteita

Selvitysmies puntaroimaan älykkään liikenteen tavoitteita

Uutinen 19.03.2009 13.35 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy selvittämään, mitä älykäs liikenne lähitulevaisuudessa tarkoittaa ja miten sen tarjoamat mahdollisuudet kytketään kiinteästi liikennepolitiikan tavoitteisiin. Ministeriö asetti 18. maaliskuuta 2009 kansliapäällikkö Harri Pursiaisen älykkään liikenteen kansallisen strategian selvitysmieheksi.

Selvitysmiehen tehtävänä on laatia ehdotus tavoitteista ja toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2010-2015. Toimeksiantoon kuuluu myös ehdotukset toimijoiden välisestä työn- ja vastuunjaosta sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämisestä. Työn on määrä valmistua 31.10.2009 mennessä.

Hallitus päätti helmikuussa pidetyssä puolivälin politiikkariihessä, että liikenne- ja viestintäministeriö tekee älykkään liikenteen kansallisen strategian. Älykkään liikenteen ratkaisuilla on mahdollista parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Se myös tehostaa tavaraliikennettä ja logistiikkaa erilaisilla ohjaus- ja tietopalveluilla. Turvallisuuden ja sujuvuuden parantumisen kautta älykkään liikenteen ratkaisujen avulla torjutaan myös mahdollisia ympäristöhaittoja sekä tuetaan ilmastopolitiikkaa ja kestävää kehitystä.

Älykkäällä liikenteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikenteen ohjauksessa. Älykästä liikennettä hyödynnetään jo nyt muun muassa sää- ja reittipalveluissa, vaihtuvissa nopeusrajoituksissa ja joukkoliikenteen informaatiopalveluissa.