Takaisin

Seurantaryhmä tukemaan liikennekaaren valmistelua

Seurantaryhmä tukemaan liikennekaaren valmistelua

Uutinen 21.01.2016 14.15 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut seurantaryhmän tukemaan liikennekaaren laaja-alaista ja avointa valmistelua.

Ministeriössä on käynnissä hanke, jossa liikennepalvelujen sääntely kootaan yhteen lakiin, liikennekaareen. Tavoitteena on edistää usein palvelumallien syntymistä ja näin vastata paremmin käyttäjien tarpeisiin. Liikennekaari edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena, helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osin yhteen toimivuutta. Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jossa rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.

Liikennekaaren seurantaryhmä on mukana ohjaamassa liikennekaaren toteutusta. Sen tehtävänä on arvioida lainsäädännön uudistamistarpeita liikennesektorilla suhteessa digitalisoitumiseen, globaaleihin megatrendeihin ja ihmisten ja yritysten uudenlaisiin tarpeisiin. Seurantaryhmä myös arvioi keinoja, joilla voidaan edistää uudenlaisten kuljetuspalvelujen kehittymistä ja julkisesti tuettujen henkilökuljetusten tehostamista. Tämän lisäksi ryhmä arvioi, miten suomalaista osaamista voitaisiin hyödyntää niin että Suomesta tulisi merkittävä toimija liikenteen globaaleilla markkinoilla.

Liikennekaarta valmistellaan myös kolmessa eri alatyöryhmässä, joiden teemoina ovat tieto, palvelut ja markkinat. Alatyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja järjestävät kaikille avoimia tilaisuuksia.