Takaisin

Sisältä kavennettujen kuormatilojen enimmäisleveydeksi 2,51 m

Sisältä kavennettujen kuormatilojen enimmäisleveydeksi 2,51 m

Tiedote 15.06.2006 14.03 fi

Tieliikennelakia esitetään muutettavaksi siten, että vuoden 2009 loppuun saakka Suomessa saa yli 22-metrisissä ajoneuvoyhdistelmissä käyttää ylileveitä kuormatiloja, jos niiden sisäleveys on kavennettu enintään 2,51 metriin. Mitta vastaa 2,55-levyisten kuormatilojen sisäleveyttä.

Valtioneuvosto päätti lakiesityksen sisällöstä 15. kesäkuuta. Esitys vastaa EU-ministerivaliokunnan kesäkuun alussa puoltamaa ratkaisua.

Sisältä kavennettu kuormatila on merkittävä selvästi havaittavalla tunnuksella. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa myöhemmin asetuksella ohjeet siitä, kuinka kaventaminen toteutetaan ja hyväksytään. Ministeriö ohjeistaa myös kavennuksen merkitsemisen.

Ministeriö asettaa välittömästi työryhmän valmistelemaan kaventamisen teknistä toteuttamista ja kavennettujen kuormatilojen merkitsemistä.

Oikeus käyttää sisältä kavennettuja kuormatiloja on voimassa 31. joulukuuta 2009 saakka. Siihen mennessä ajoneuvot on joko kavennettava ulkopuolelta, lyhennettävä sopiviksi enintään 22 metrin yhdistelmiin, myytävä kolmanteen maahan tai poistettava käytöstä.

Poikkeusluvat korotetuin hinnoin

Leveyttä koskevia poikkeuslupia aletaan myöntää 1. syyskuuta lähtien yli 22 metriä pitkille turpeen, hakkeen, eläinten tai raakapuun kuljetukseen käytettäville ajoneuvoille. Lupien antaminen katsotaan direktiivin nojalla mahdolliseksi, koska näillä ajoneuvoilla kuljetukset ovat paikallisia eikä kansainvälistä kilpailua esiinny.

Luvat ovat ajoneuvokohtaisia ja voimassa enintään vuoden kerrallaan. Lisäksi ne sidotaan maantieteelliseen toiminta-alueeseen.

Poikkeusluvasta peritään korotettu maksu. Ennen elokuun alkua 1997 eli direktiivin voimaantuloa käyttöön otetuilta ajoneuvoilta maksu on 340 euroa, joka on kaksinkertainen normaaliin poikkeuslupaan verrattuna. Direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön otetuilta ajoneuvoilta peritään 1000 euron maksu. Normaalimaksuun verrattuna summa on kuusinkertainen.

Korotetut maksut on mitoitettu poikkeusluvan tuomaan taloudelliseen hyötyyn suhteessa korien kaventamiseen. Direktiivin voimaantulon jälkeen käyttöön otetuilla ajoneuvoilla hyötyaika on vanhempaa kalustoa pitempi.


Lisätietoja

ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) 160 28639 tai 050 515 1303