null Slutspurt för förhandlingarna om utsläppshandel inom luftfarten

Slutspurt för förhandlingarna om utsläppshandel inom luftfarten

Tiedote 02.11.2007 12.43 sv

Planerna på att inkludera luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter framskrider. Unionens medlemsstater har som mål att före årets slut finna en gemensam ståndpunkt om principerna och tidsplanen för hur utsläppsrätterna ska tilldelas.

Finland förhåller sig positivt till att utvidga utsläppshandeln till flygtrafiken, men betonar att utsläppsrätterna ska fördelas så rättvist som möjligt mellan flygbolagen.

Inget flygbolag ska till exempel bli lidande på grund av sitt geografiska läge eller av låga passagerarsiffror. I detta avseende är de modeller som grundar sig på en gratis tilldelning av utsläppsrätter problematisk. Med tanke på att flygbolagen är olika och att utsläppsrätterna ändå ska delas ut på lika villkor anser Finland att utsläppsrätterna borde tilldelas mot betalning i form av en auktion.

Europeiska unionens ordförandeland Portugal siktar på att nå ett politiskt samförstånd i frågan den 21 december då miljöministerrådet sammanträder. Till dess förbereds modellen för handel med utsläppsrätter i förhandlingar på tjänstemannanivå.

Europeiska kommissionen föreslår att luftfarten ska omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter från och med början av 2011. I det första skedet omfattar systemet koldioxidutsläpp från flygningar inom EU. Ett år senare inkluderas flygningar som anländer från eller avgår till destinationer utanför unionen. Europeiska parlamentet har föreslagit att vissa bestämmelser i förslaget till direktiv ska skärpas, bland annat så att handeln ska inledas redan från och med ingången av 2010.Ytterligare information:
trafikrådet Risto Saari, tfn 09-160 28878 eller 040 840 7160