Sommarhastigheter efter påsken

Uutinen 05.04.2012 12.40 fi sv

Efter påsken börjar Trafikverket avlägsna de sänkta hastigheterna som varit i bruk under vintern. Det kan dock förekomma stora variationer i körförhållandena, och därför bör bilisterna vara uppmärksamma på väglaget och anpassa sin hastighet enligt förändringarna i förhållandena.

Hastighetsbegränsningarna ändras stegvis vecka 15 efter påsken från och med den 10 april från söder till norr och från kusten till inlandet. På de vägsträckor som har omställbara hastighetsmärken kan övergången till sommarhastigheter ske redan vecka 13 då det är ljust och väglaget är gott. Men om väder- och väglagsförhållandena förväntas bli dåliga kan övergången till sommarhastigheter skjutas upp.

Hastighetsbegränsningarna på huvudvägarna som sänktes under vintern till 80 km per timme ändras tillbaka till 100 km per timme. På motorvägarna höjs hastighetsbegränsningen till 120 km per timme förutom på vägsträckor med bestående lägre begränsning.

Om våren bör man också ta i beaktande att den lätta trafiken blir livligare och lämna tillräckligt med rum för denna, samt undvika att stänka ner fotgängare och cyklister med smuts och grus.

På måndagen efter påsk avslutas också dubbdäcksperioden. Dubbdäck får dock användas även efter detta om väglaget förutsätter det.