null Sopimus VR:n kaukoliikenteen hoitamisesta kokonaan julkiseksi

Sopimus VR:n kaukoliikenteen hoitamisesta kokonaan julkiseksi

Uutinen 21.08.2013 09.28 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut VR-Yhtymän kanssa tehdyn sopimuksen kaukojunaliikenteen hoitamisesta kokonaisuudessaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy sopivat 2. heinäkuuta, että VR jatkaa henkilöliikenteen hoitamista kaukojunaliikenteen osalta yksinoikeudella vuoden 2024 loppuun asti. Ministeriö arvioi sopimuksen tällöin salassa pidettäväksi.

Sopimuksen julkisuus arvioitiin myöhemmin uudelleen ja sopimus julkaistiin pääosiltaan 26. heinäkuuta. Osa sopimuksesta (sopimuskohdat 6 ja 11) jäi kuitenkin salassa pidettäväksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella.

Salaaminen perustui viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 17 kohtaan. Kyseisen kohdan mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön ammattisalaisuudesta, ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa.

Sopimuskohdat 6 ja 11 oli tarpeen pitää salassa, koska VR-Yhtymän ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) välinen päätöksentekoprosessi oli vielä kesken.

LVM:n ja VR-Yhtymän välinen sopimus voidaan nyt julkaista kokonaisuudessaan, koska HSL:n hallitus on hyväksynyt HSL:n ja VR:n välisen aiesopimuksen, jolla on sovittu HSL-alueen laajentumisen vaikutuksista lähijunaliikenteeseen.