null Sopimus VR:n kaukoliikenteen hoitamisesta pääosin julkiseksi

Sopimus VR:n kaukoliikenteen hoitamisesta pääosin julkiseksi

Uutinen 26.07.2013 15.18 fi

Pendolino (Kuva: VR)

Liikenne- ja viestintäministeriön VR-yhtymä Oy:n kanssa tekemä sopimus kaukojunaliikenteen hoitamisesta on pääosin avattu julkiseksi. Osa sopimuksesta on edelleen salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella.

Ministeriö ja VR-yhtymä Oy sopivat 2. heinäkuuta, että VR jatkaa henkilöliikenteen hoitamista kaukojunaliikenteen osalta yksinoikeudella vuoden 2024 loppuun asti. Ministeriö arvioi sopimuksen alun perin salassa pidettäväksi.

Salaaminen perustuu viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 17 kohtaan. Kyseisen kohdan mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön ammattisalaisuudesta, ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa.

Lisäksi julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin julkisuuslaissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Julkisuuslain perustelujen mukaan salassapito toiminnan harjoittajan näkökulmasta ei yksistään ole ratkaiseva, vaan viranomaisen on arvioitava asiaan liittyvät salassapitotarpeet kokonaisuutena.