Sopimus yhtenäisestä pohjoiseurooppalaisesta ilmatilasta etenee

Uutinen 13.12.2011 09.16 fi en

Suomi, Viro, Latvia ja Norja vahvistivat perjantaina 9. joulukuuta pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon (NEFAB) perustamista koskevan valtiosopimuksen sisällön.

Pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon (NEFAB) perustamisen taustalla on yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskeva EU-asetus, joka velvoittaa jäsenvaltiot luomaan toiminnalliset ilmatilan lohkot 4.12.2012 mennessä. Ilmatilan lohkojen avulla komissio haluaa tehostaa eurooppalaisen lennonvarmistuspalvelun toimintaa ja kehittää yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan suorituskykyä.

Yhtenäinen ilmatilan lohko tehostaa ilmatilan käyttöä muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden suoremmille lentoreiteille, tehokkaammalle reittien käytettävyydelle ja koordinoinnille. Hyötyjä saadaan myös polttoaineen kulutuksen säästöistä ja lentoaikojen sekä viiveiden lyhenemisestä.

Nyt parafoitu valtiosopimus on luonteeltaan raamisopimus, jonka pohjalta viranomaiset (Suomessa Trafi) sekä palveluntarjoajat (Suomessa Finavia) laativat yksityiskohtaisemmat sopimukset ilmatilan käytön yhteistyöstä.

Sopimus lähetetään vielä komission ja muiden jäsenvaltioiden arvioitavaksi. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa keväällä 2012. Myös viranomaisten ja palveluntarjoajien yhteistyösopimukset allekirjoitetaan lähitulevaisuudessa.