null Statsrådet beviljade programkoncessioner för radio i en kompletterande utlysning

Statsrådet beviljade programkoncessioner för radio i en kompletterande utlysning

Tiedote 23.06.2021 11.30 fi sv en

Kvinna med hörlurar (Foto: Mika Pakarinen, Keksi / LVM)

Statsrådet beviljade den 23 juni 2021 koncessioner för radioverksamhet i det analoga markbundna masskommunikationsnätet.

Den kompletterande utlysningen avslutades den 3 maj. Den gällde frigjorda eller nya frekvenser som inte varit i bruk under den nuvarande koncessionsperioden för radioverksamhet. Den nuvarande koncessionsperioden började vid ingången av 2020 och de då beviljade koncessionerna är i kraft i tio år. De koncessioner som beviljats under den kompletterande utlysningen träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller till utgången av den nuvarande koncessionsperioden.

Statsrådet fattar beslut om programkoncessioner om det inte finns tillräcklig sändningskapacitet för alla sökande, eller om koncessionsbeslutet kan få betydande konsekvenser för den allmänna utvecklingen av kommunikationsmarknaden. I den kompletterande utlysning som avslutades i maj fanns det fler än en sökande för nästan alla frekvenser, och därför överförde Transport- och kommunikationsverket med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation alla ansökningar om lediga frekvenser till statsrådet för avgörande.

Den koncessionspliktiga radioverksamheten förblir i huvudsak oförändrad i Finland. I och med den kompletterande utlysningen utvidgas täckningsområdet för några radiokanaler och det kommer till två nya aktörer, Kaleva365 samt Savon Media Oy som inleder verksamhet på sina egna frekvenser och som hittills har verkat på hyrd frekvens i Kuopio. Dessutom inleder Sanoma Media Finland Oy:s nya diskussionsradiokanal Supla FM radioverksamhet på Kangasalas frekvens.

Statsrådet har beviljat följande koncessioner

Frekvenshelhet Nivala 15 Järviradio Oy

Frekvenshelhet Villmanstrand 19 Patmos Missionsstiftelse sr

Frekvenshelhet Nådendal 20 Livelaboratorio Oy

Frekvenshelhet Kangasala 1 Sanoma Media Finland Oy

Frekvenshelhet Kotka-Kouvola 1 Kaasilansalmi Oy

Frekvenshelhet Kuopio-Idensalmi 2 Suomen lähiradiot Oy

Frekvenshelhet Österbotten 2 Bauer Media Oy

Frekvenshelhet Österbotten 5 Kaleva 365 Oy

Frekvenshelhet Savolax 3 Savon Media Oy

Ytterligare information:

Emil Asp, kommunikationsråd, enhetsdirektör, tfn 040 509 9757

Anna Wennäkoski, specialsakkunnig, tfn 050 475 5649