null Statsrådet fattade ett förhandsbeslut om ändringen av det bestämmande inflytandet i Love FM

Statsrådet fattade ett förhandsbeslut om ändringen av det bestämmande inflytandet i Love FM

Tiedote 02.02.2017 13.08 fi sv

Statsrådet återkallar Love FM:s programkoncession om det bestämmande inflytandet i bolaget ändras på det sätt som framförs i den ansökan som bolaget lämnat till Kommunikationsverket.

Statsrådet fattade ett förhandsbeslut i ärendet den 2 februari.

Love FM Oy bedriver med stöd av en programkoncession radioverksamhet i Finland i det markbundna analoga nätet på frekvensen Nokia 95,3 MHz. Programkoncessionen gäller fram till den 31 december 2019.

Love FM Oy är ett bolag som ägs av en privatperson vid namnet Trammell Brady Ford III. Love FM har bett statsrådet ge ett förhandsbeslut om vilken inverkan den tilltänkta förändringen i det bestämmande inflytandet får på koncessionen. Motparten i företagsköpet är Erkki Johan Bäckman, som enligt ansökan avser köpa 95 procent av aktierna i Love FM Oy.

Enligt informationssamhällsbalken får en programkoncession inte överföras till någon annan än ett företag som hör till samma koncern. Om koncessionen överförs till någon annan har koncessionsmyndigheten rätt att återkalla koncessionen. Återkallandet av en koncession är beroende av myndighetens prövning och myndigheten kan i vissa fall avstå från att återkalla koncessionen. När myndigheten utövar sin prövningsrätt i fråga om att återkalla en koncession ska den vid prövningen ta i beaktande särskilt vägande skäl såsom den nationella säkerheten och ett uppenbart äventyrande av den.

Skyddspolisen har i ett utlåtande som kommunikationsministeriet bett om kommit till den slutsatsen att ett avstående från att återkalla Love FM:s programkoncession uppenbart äventyrar den nationella säkerheten om det bestämmande inflytandet i bolaget ändras i enlighet med bolagets ansökan till Kommunikationsverket.

Ytterligare information:

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2668