Stefan Lee blir biträdande cybersäkerhetsdirektör

Pressmeddelande 24.11.2022 13.45 fi sv en

Stefan Lee blir biträdande cybersäkerhetsdirektör (Foto: Utrikesministeriet, Kimmo Räisänen)

Statsrådet utnämnde den 24 november 2022 ekonomie magister Stefan Lee till biträdande cybersäkerhetsdirektör. Lee har också avlagt en Master of Advanced Studies ETH on Mediation in Peace Processes-examen. Mandatperioden för Lees tidsbundna tjänsteförhållande är 8.12.2022–31.12.2024.

Lee övergår till kommunikationsministeriet från uppdraget som ambassadråd vid utrikesministeriet. För närvarande leder han som teamledare utrikesministeriets team för cyber- och teknikdiplomatifrågor. Han har också arbetat som utrikessekreterare och assistent vid utrikesministeriet. Tidigare har han arbetat som projektforskare vid Näringslivets forskningsinstitut och som doktorand vid Svenska handelshögskolan.

Biträdande cybersäkerhetsdirektören bildar arbetspar med och är ställföreträdare för statens cybersäkerhetsdirektör. Hen ansvarar för uppföljning och rapportering av de nationella cybersäkerhetsprojekten inom EU:s återhämtningspaket (RRP) och deltar i statsförvaltningens olika projekt som rör cybersäkerhet. Dessutom har hen till uppgift att tillsammans med cybersäkerhetsdirektören koordinera och samordna utvecklingen och planeringen av samt beredskapen inom cybersäkerhet på nationell nivå som en del av förändringarna i omvärlden.

Ytterligare information:

Minna Kivimäki, kanslichef, minna.kivimaki@gov.fi, tfn 0295 342 389