null Strejken inom bil- och transportbranschen påverkar medborgarnas och företagens vardag

Strejken inom bil- och transportbranschen påverkar medborgarnas och företagens vardag

Uutinen 02.03.2010 11.31 fi sv

Kommunikationsministeriet följer noggrant med konsekvenserna av den strejk Bil- och transportbranschens arbetarförbund (AKT) utlyste. Ministeriet är inte part i strejken och har inte befogenheter att ingripa i arbetsmarknadsorganisationernas verksamhet eller strejkförhandlingar. Strejken beror på meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivare och anställda.

AKT har utlyst en strejk inom transportbranschen och den inleds tisdag 2.3 klockan 18.00. Strejken omfattar lastbilar, bussar, serviceverkstäder, terminalverksamhet, busstationer samt cistern- och oljeproduktbranschen. I strejken deltar uppskattningsvis 12 000 anställda.

Uppskattningsvis fungerar bara hälften av busstrafiken inom Helsingforsregionen. På landsorten kan bara 10-15 procent av bussturerna genomföras med hjälp av arbetsledningen. Situationen varierar på de olika orterna.

Inom huvudstadsregionen påverkas de interna bussförbindelserna och regionlinjerna i Vanda och Esbo. Inom Helsingfors störs busstrafiken i mindre grad, för största delen av Helsingfors interna busslinjer trafikeras av Helsingfors Busstrafik Ab, som inte omfattas av strejken.

Strejken berör inte spårvägstrafiken. Tåg, metro och spårvagnar fungerar så normalt som möjligt. Under strejken ökar passagerarmängderna avsevärt, vilket också kan inverka på hur den spårbundna trafiken fungerar.
Personbilstrafiken ökar i och med att busstrafiken minskar. Arbetsresorna inom stadsregionerna kan leda till rusningstrafik under strejken.

Det är klart att AKT:s strejk påverkar både finländska företags och medborgarnas vardag kännbart. Information om strejken och parternas ståndpunkter fås bland annat under länkarna nedan.