Takaisin

Suojateiden pysäytysviivan käyttöä ei laajenneta

Suojateiden pysäytysviivan käyttöä ei laajenneta

Tiedote 24.05.2007 10.25 fi

Suojateiden yhteyteen maalattujen pysäytysviivojen käyttöä ei laajenneta. Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt Helsingin kaupungin aloitetta lain muuttamisesta. Ministeriö ei kuitenkaan ryhdy valmistelemaan säädösmuutoksia.

Suomen nykysäännökset vastaavat kansainvälistä sopimusta. Sen mukaan pysäytysviivaa käytetään vain stop-merkin ja liikennevalojen yhteydessä. Viiva osoittaa autoilijalle pysähtymispaikan.

Helsingin kaupunki ehdotti, että valkoista pysäytysviivaa voitaisiin käyttää viisi metriä ennen suojatietä myös paikoissa, joissa ei ole liikennevaloja.

Ministeriö pyysi asiasta lausuntoja liikennealan toimijoilta ja useilta kaupungeilta. Osa lausunnonantajista piti esitystä hyvänä, mutta esiin nousivat käytännön toteutuksen ongelmat ja merkinnän tulkinnanvaraisuus. Käytäntö olisi nykyistä sekavampi, koska kaikissa suojateissä ei käytettäisi pysäytysviivaa. Lisäksi viiva kuluu helposti eikä näy lumen alta. Myös kansainvälistä yhdenmukaisuutta pidettiin tärkeänä.

Lausuntojen yhteydessä ministeriö toivoi muita ehdotuksia suojateiden turvallisuuden parantamiseksi. Lausunnoissa ehdotettiin mm. heräteraitoja, heijastavia paaluja, valaistuksen parantamista ja valvonnan lisäämistä. Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää, miten suojateiden havaittavuutta voitaisiin parantaa.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395