Takaisin

Suomeen suunnitellaan autokolareiden automaattista hätäviestijärjestelmää

Suomeen suunnitellaan autokolareiden automaattista hätäviestijärjestelmää

Tiedote 05.03.2004 00.00 fi

Suomessa ollaan toteuttamassa EU:ssa kehiteltyä eCall-hätäviestijärjestelmän kansallista ohjelmaa. Suomen eCall-hankkeen suunnitelman on määrä valmistua toukokuun puoliväliin mennessä. Alueellisen kokeilun toteutus alkanee alustavan aikataulun mukaan tämän vuoden syksyllä.

Suunnittelun aikana selvitetään, miten käytännön kokeet järjestetään ja miten tarvittavat kuljettajat ja ajoneuvot kootaan mukaan kokeiluun.

eCall-hätäviestijärjestelmässä onnettomuuteen joutuneen ajoneuvon hätäviestilaite lähettää automaattisesti paikannustiedon hätäkeskuksen tietojärjestelmään. Samassa pelastusviranomaiset saavat viestissä pelastustoimintaa helpottavia onnettomuusajoneuvoa yksilöiviä tietoja.

Viestijärjestelmä mahdollistaa sen, että apu voidaan lähettää hätäkeskuksesta nopeasti ja täsmällisesti oikeaan paikkaan. Selvitysten mukaan voitetut minuutit avun perille saamisessa ovat ratkaisevia.

Suomessa eCall-järjestelmän testauksessa on tarkoitus käyttää autoon jälkiasennettavia laitteita. Näille laitteille voisi avautua markkinat myös muualla Euroopassa. Palvelun toteuttamisessa on lisäksi tarkoitus hyödyntää hätäkeskusten viestijärjestelmiä.

Liikennetelematiikan yhteistyöverkosto ITS Finland teki viime vuoden lopussa aloitteen eCall-järjestelmä käyttöönotosta. Liikenne- ja viestintäministeriö ja sisäasiainministeriö tukivat aloitetta.

Komissio on antanut syyskuussa tiedonannon tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksista ajoneuvoturvallisuuden lisäämisessä. Keskeiseksi keinoksi on nähty ajoneuvosta onnettomuustilanteessa automaattisesti lähtevä paikannettu hätäviesti ja -puhelu eli niin kutsuttu eCall.

Järjestelmää on teknisesti ja toiminnallisesti kehitetty EU:n viidennen puiteohjelman E-Merge-hankkeessa. Sitä on kokeiltu paikallisesti eri puolilla Eurooppaa. Parhaillaan EU:n komissio neuvottelee eri osapuolten kanssa, miten järjestelmä saataisiin tulevina vuosina laajasti käyttöön.

Automaattisten hätäviestien kokeilun suunnitteluun osallistuvat mm. Cap Gemini Ernst&Young Finland, Indagon, Nokia, SysOpen, TeliaSonera Finland, Traficon ja VTT. Järjestelmä tuottaa palvelun, joka on EU:ssa sovittujen linjausten mukainen ja joka voidaan sovittaa osaksi kotimaisia liikenteen telemaattisia palveluita.

Arvioiden mukaan hätäviestijärjestelmän avulla voitaisiin Euroopassa säästää vuosittain jopa 6 000 ihmishenkeä. Nykyisellään Euroopassa kolareihin menehtyy vuosittain yli 40 000 henkeä. Euroopan unionin tavoitteena on puolittaa liikennekuolemat unionin alueella vuoteen 2010 mennessä. Suomessa on tavoitteena painaa vuotuinen kuolemien määrä alle 250.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Seppo Öörni, seppo.oorni@mintc.fi, puh. (09) 160 28545, 040 577 1179