Takaisin

Suomelle 26 miljoonaa euroa lisää TEN-tukea

Suomelle 26 miljoonaa euroa lisää TEN-tukea

Tiedote 17.06.2004 10.19 fi

Suomelle on myönnetty lisää TEN-tukea 26,2 miljoonaa euroa vuosiksi 2004-2006. Päätös yli kaksinkertaistaa näille vuosille aiemmin päätetyn liikennehanketuen: tuki kasvaa yhteensä 44,4 miljoonaksi euroksi.

Euroopan unionin TEN-tuki on tarkoitettu yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen.

Päätös Suomelle nyt myönnetystä lisätuesta syntyi, kun rahoitustuesta päättävä komitea tarkisti EU:n monivuotista TEN-tukiohjelmaa. Pääosa Suomen saamasta tuesta kohdennetaan ns. Pohjolan kolmio -hankkeelle, joka on yksi EU:n tärkeysjärjestyksessä kärkeen asettamista hankkeista.

Pohjolan kolmion ratahankkeisiin varoja myönnettiin mm. Riihimäen ja Luumäen välisen osuuden parantamiseen, Kerava-Lahti -oikorataan sekä rataosien Kouvola-Kotka ja Leppävaara-Kirkkonummi parantamiseen.

Pohjolan kolmion tiehankkeita ovat mm. Lohjan ja Lohjanharjun välisen E18-moottoritieosuuden rakentaminen ja lentoaseman liittymän ja Tikkurilan väli Kehä III:lla. Lisäksi rahoitusta myönnettiin rautateiden pullonkaulojen poistamiseen TEN-verkolta.

EU:n monivuotisessa MIP-ohjelmassa Suomen TEN-tuen osuus vuosiksi 2001-2006 on uuden päätöksen myötä yhteensä 66,8 miljoonaa euroa. Alkuperäisen, vuonna 2001 tehdyn päätöksen mukaan tuki olisi ollut kaikkiaan 40,6 miljoonaa euroa.


Lisätietoja

yli-insinööri Juha Parantainen, puh. (09) 160 28383 tai 040 756 9601