null Suomelta selvitys Saimaan kanavatien onnettomuudesta

Suomelta selvitys Saimaan kanavatien onnettomuudesta

Uutinen 27.02.2014 15.23 fi en

Suomen Saimaan kanavavaltuutettu on lähettänyt Venäjän kanavavaltuutetulle selvityksen Saimaan kanavan huoltotiellä 15. helmikuuta 2014 tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Selvitys koskee onnettomuuspaikalla vallinneita olosuhteita ja tien huoltotoimia.

Kanavatien ylläpidosta vastaavan viranomaisen selvityksen mukaan säätila tai tien pinnan liukkaus eivät edellyttäneet tien hiekoittamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö yhtyy lausunnossaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen selvitykseen ja katsoo, että tien kunnossapito oli asianmukaista.