Suomen digikompassin valmistelu jatkuu tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Tiedote 14.12.2021 11.40 fi sv en

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen. (Kuva: VNK)

Suomi on laatimassa kansallista digitaalista kompassia kevään 2022 aikana. Tavoitteena on luoda digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030. Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon ministerityöryhmä linjasi toisessa kokouksessaan 14.12.2021 digikompassin valmistelua ohjaavista sisältöteemoista. Ministerit kuulivat myös katsaukset teknologiapolitiikasta ja kuntapolitiikan tulevaisuustyöstä.

EU:n digitaalinen kompassi on jaettu neljään osa-alueeseen: osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos sekä julkisten palvelujen digitalisointi. Suomen digikompassissa asetetaan kansallinen kunnianhimon taso EU:n esittämiin tavoitteisiin nähden. Lisäksi laaditaan näille neljälle alueelle täydentävät kansalliset tavoitteet ja mittarit sekä luodaan yhtenäinen digivisio. Suomen tavoitteena on luoda kansallinen strateginen digikompassi ensimmäisenä EU:ssa.

Kestävyys ja luottamus digikompassin läpileikkaavia teemoja

Digikompassin eri osa-alueiden tavoitteissa hyödynnetään komission ehdotusten lisäksi Suomen jo olemassa olevia kunnianhimoisia tavoitteita. Digikompassia valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

”Haluamme yllyttää mahdollisimman monet tahot linjaamaan digi-Suomen ja data-Suomen tulevaisuutta. Kun on yhteinen näköala tulevaisuuteen, yhä useampi voi tuottaa myös käytännön toteutuksia”, ministeriryhmän digitalisaatio- ja datatalouden asioiden puheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

"Julkisten palveluiden digitalisointi tuo palvelut entistä paremmin kansalaisten saataville. Eri mittausten perusteella Suomi on kehityksen kärjessä. Jotta tämä kehitys jatkuu, tarvitsemme selkeitä tavoitteita ja määrätietoisia toimia niitä kohti. Olen iloinen, että digikompassityö on hyvässä vauhdissa", sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Suomen digikompassin valmistelussa otetaan erityisesti huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys, luottamus, digivihreä siirtymä, reilu ja vastuullinen datan hyödyntäminen sekä digitaalinen osallisuus ja yhdenvertaisuus. Näitä näkökulmia tarkastellaan läpileikkaavina teemoina kaikilla kompassin osa-alueilla. Lisäksi kompassityössä määritellään tietyt digitaaliset kärkikokeilut ja -hankkeet, joihin erityisesti panostetaan. 

Katsaukset teknologia- ja kuntapolitiikasta

Ministeriryhmä kuuli katsauksen teknologiapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelusta. Valtiovarainministeriön asettama teknologianeuvottelukunta julkaisi kesäkuussa 2021 raportin teknologiapolitiikan tavoitteista. Neuvottelukunnan sihteeristö on valmistellut sen pohjalta aiheesta valtioneuvoston periaatepäätöstä, jonka on tarkoitus olla lausuntokierroksella tammi-helmikuussa 2022. 

Ministeriryhmä sai myös katsauksen kuntapolitiikan tulevaisuustyöstä. Valtiovarainministeriön johdolla on valmisteltu poliittista päätöksentekoa varten vaihtoehtoisia etenemistapoja toimivan kunnallisen itsehallinnon ja asukkaiden palvelujen turvaamiseksi sekä kuntien kestävän rahoituksen varmistamiseksi. Työstä on tarkoitus julkistaa raportti helmikuun alussa.

Mitä seuraavaksi?

Digitoimisto vastaa Suomen digitaalisen kompassin valmistelusta. Digikompassin laatiminen jatkuu yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmätilaisuuksia järjestetään kompassin eri osa-alueista tammi-helmikuussa 2022. Ensimmäisen 26.1.2022 järjestettävän tilaisuuden teemana on digitaalinen infrastruktuuri, 28.1. tilaisuudessa käsitellään julkista hallintoa, 31.1. osaamista ja 1.2. yrityksiä. Kompassin valmistelu on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuussa 2022. 

Digitoimiston tavoittaa sähköpostitse digitoimisto@gov.fi.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0400 969 293

digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 142

ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 0295 530117