Suomen ja Venäjän liikenneministerit keskustelivat liikenneväylähankkeiden rahoituksesta

Tiedote 27.10.2004 16.19 fi

Suomen ja Venäjän logistinen yhteistyö lisää kummankin maan kilpailukykyä. Siksi yhteistyön tiivistäminen on molempien etujen mukaista.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen ja Venäjän liikenneministeri
Igor Levitin korostivat liikenne- ja logistiikkajärjestelmien toimivuutta ja tehokkuutta neuvotteluissaan 27. lokakuuta Helsingissä.

Ministeri Luhtanen totesi, että Venäjän rautatiekuljetusten hinnoittelu vääristää kilpailua kuljetusmuotojen ja -reittien välillä.

Esillä oli Nuijamaan rajanylityspaikan tieyhteyden rakentaminen. Ministeri Levitin kertoi asiaa koskevan valtiosopimuksen hyväksymismenettelyn olevan Venäjällä loppusuoralla ja arvioi, että Venäjän puoleinen tieosuus Nuijamaalla valmistunee aikataulun mukaisesti eli ensi vuoden loppuun.

Liikenneministerit totesivat, että Helsingin ja Pietarin välisen nopean junayhteyden rahoitusmalleja selvitetään parhaillaan sekä Venäjällä että Suomessa. Tietoa halutaan mm. elinkaarirahoitusmallin soveltuvuudesta tähän ratahankkeeseen.

Ministerit sopivat, että syksyn aikana myös Suomen ja Venäjän talouskomission liikennetyöryhmässä keskustellaan ratahankkeen rahoituksesta. Junayhteyden nopeuttaminen 3,5 tuntiin vaatii myös yhteisiä kalustohankintoja sekä tulli- ja rajatarkastusten siirtämistä kokonaan liikkuvaan junaan.

Ministeri Levitin kertoi, että neuvotteluita Saimaan kanavasta jatketaan kanavavaltuutettujen välillä. Luhtanen painotti, että Suomi uskoo kanavaliikenteen kasvuun ja siksi on tärkeää, että sopimus saadaan aikaan mahdollisimman pian.

Suomen ja Venäjän pääministerit sopivat eilen, että kanavavaltuutetut raportoivat neuvotteluiden edistymisestä seuraavassa Suomen ja Venäjän pääministerien tapaamisessa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä järjestettiin ministeri Levitinin aloitteesta myös seminaari väylähankkeiden rahoituksesta. Seminaarissa ministerit sopivat, että Venäjän ja Suomen väyläasiantuntijat järjestävät Moskovassa ensi vuonna yhteisseminaarin väyläinvestointien rahoituksesta elinkaarimallin avulla.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Juhani Korpela, puh. 0400 502 140
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 (väylähankkeet)