Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikennesopimus vahvistettavaksi

Tiedote 02.06.2016 13.40 fi sv en

Hallitus esitti 2. kesäkuuta, että tasavallan presidentti vahvistaisi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen. Samalla tasavallan presidentti vahvistaisi lain, jossa määritellään sopimukseen liittyvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta.

Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikennesopimus allekirjoitettiin Pietarissa 28.4.2015 ja Euroopan unionin komissio antoi sopimukselle hyväksymisensä 5.8.2015. Eduskunta hyväksyi sopimuksen maaliskuussa 2016 samanaikaisesti kuin Venäjän federaation duuma hyväksyi sen.

Uusi sopimus selkeyttää rautatieliikenteen sääntöjä ja toimivuutta. Sopimuksen mukaan kaikki Suomeen tai muualle Euroopan talousalueelle sijoittuneet rautatieyritykset voivat toimia Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa Suomen rataverkolla.

Sopimus ei avaa Venäjän sisäisiä rautatiemarkkinoita EU:ssa toimiville yrityksille, eikä myöskään Suomen markkinoita venäläisille rautatieyrityksille.

Uusi sopimus korvaa vuodelta 1997 peräisin olevan rautatieyhdysliikennesopimuksen liitteineen.

Sopimus pitää vielä ratifioida Venäjän kanssa ennen kuin se tulee voimaan. Sopimuksen voimaantulosta säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteena on, että sopimus tulisi voimaan syksyllä 2016.

Lisätietoja

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 0295 34 2367

hallitusneuvos Hannu Pennanen, p. 0295 34 2470