null Suomen liikenneministerin ensimmäinen virallinen vierailu Murmanskiin

Suomen liikenneministerin ensimmäinen virallinen vierailu Murmanskiin

Tiedote 01.08.2009 11.00 fi

Liikenneministeri Anu Vehviläinen vierailee Murmanskissa 4.-6. elokuuta ja tapaa Murmanskin alueen kuvernöörin Dmitri Dmitrijenkon. Tapaamiseen osallistuu myös alueen liikenne- ja viestintäministeri Mihail Krushin.

Vierailun aikana ministeri ja mukana matkustava valtuuskunta keskustelevat Murmanskin alueen tilanteesta sekä yhteistyöstä liikennejärjestelmien parantamiseksi. Lisäksi seurue tutustuu Kelloselän rajavartioasemaan sekä Murmanskin kauppasatamaan.

Vierailu on ensimmäinen kerta, kun Suomen liikenneministeri vierailee valtuuskunnan kanssa Murmanskin alueella. Matka on alueellisen yhteistyön kannalta merkittävä, sillä Suomen liikenne- ja viestintäministeriöllä ja suomalaisilla liikennealan toimijoilla on alueella säännöllistä yhteistyötä ja useita lähialueyhteistyöhankkeita.

Murmanskin alueen öljy- ja kaasuvarat ja niiden hyödyntäminen edellyttävät panostuksia alueen liikenneinfrastruktuuriin. Venäjän alueella tekemät liikenneratkaisut, kuten myös Suomen puolella meneillä olevat kaivoshankkeet, vaikuttavat Suomen päätöksiin Lapin liikennejärjestelmien kehittämisessä.

Liikennejärjestelmien toimivuus koko pohjoisella alueella on tärkeää, jotta alueen toimeliaisuutta voidaan ylläpitää ja lisätä. Alueen liikennejärjestelmien kehittämisessä on oleellista tietää, mihin liikennejärjestelyihin ja millä aikataululla naapurimaissa panostetaan. Esimerkiksi liikenteen sujuvuuden takaamiseksi on koordinoitava rajanylityspaikkojen ja niille vievien teiden toimintaa ja kehittämistä, jotta kalliista investoinneista saadaan molemmissa maissa paras mahdollinen hyöty.

Ministeri Vehviläisen mukana Murmanskiin matkustaa liikenne- ja viestintäministeriön edustajia sekä Suomen Pietarin pääkonsuli Olli Perheentupa, Tiehallinnon pääjohtaja Jukka Hirvelä, Ratahallintokeskuksen investointijohtaja Kari Ruohonen ja Lapin tiepiirin tiejohtaja Tapani Pöyry.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Juhani Tervala , puh 050 552 7260
Hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894