Suomen tavoitteena edulliset roaming-vierailut EU-alueella

Tiedote 02.12.2016 14.10 fi sv en

Suomi osallistui teleneuvostossa 2. joulukuuta samanmielisten jäsenmaiden yhteiseen poliittisen tason lausumaan, jonka keskeisenä tavoitteena oli roaming-verkkovierailujen tukkuhintakattojen merkittävä alentaminen.

Neuvoston äänestyksessä verkkovierailujen tukkuhintakatosta puheenjohtajan kanta voitti. Puheenjohtaja esitti datalle asteittain alenevaa tukkuhintakattoa, joka alkaisi tasosta 1,0 €c/MB ensi kesänä ja laskisi tasoon 0,50 €c/MB vuoden 2021 kesällä.

Suomi katsoi, että neuvoston puheenjohtajan esittämä hintakatto oli edelleen liian korkea ja sellaisenaan todennäköisesti nostaisi jäsenmaiden kuluttajahintoja. Lisäksi Suomi ei pitänyt hyvänä ehdotuksen sisältämää tukkuhintoja koskevaa kestävyysmekanismia sen monimutkaisuuden takia.

- Suomi tulee nyt vaikuttamaan siihen, että parlamentin esittämän suuntaiset alhaisemmat tukkuhintakatot menestyvät tulevissa neuvoston ja parlamentin neuvotteluissa. Äänestystulos ja lausuma osoittivat, että neuvosto ei ole asiasta yksimielinen. Tavoitteenamme on, että useammissa EU-maissa olisi saatavilla Suomen kaltaisia rajoittamattomia liittymiä, jotka kannustaisivat kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään enemmän digitaalisia palveluja, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kommentoi tulosta.

EU:n yhteisenä tavoitteena on, että vähittäistason roaming-maksut poistuvat kohtuullisen käytön osalta kesällä 2017. Suomi katsoo, että nyt ratkaistavilla sääntelykysymyksillä on olennainen vaikutus tietoyhteiskunnan ja unionin digitaalisen sisämarkkinan kehitykseen.

Seuraavaksi neuvosto ja parlamentti neuvottelevat ehdotuksistaan. Tarkoituksena on löytää kompromissi siten, että uusi tukkuhintoja koskeva sääntely olisi voimassa 15.6.2017 mennessä.

Lisätietoja:

ylijohtaja Mikael Nyberg, 040 837 8794