Suomen valtio saa noin 1.123 miljoonaa euroa TeliaSoneran osakkeista

Tiedote 08.12.2004 21.26 fi

Suomen valtio on tänään myynyt 250 miljoonaa kappaletta TeliaSonera AB:n osakkeita. Valtio saa myyntituloja yhteensä noin 1.123 miljoonaa euroa ennen palkkioita. Kaupan jälkeen Suomen valtion osuus TeliaSoneran osakkeista on noin 13.8 prosenttia. Tarjousmyynnin pääjärjestäjänä toimi Morgan Stanley & Co. International Limited ja järjestäjänä Enskilda Securities.

Osakkeet myytiin ns. nopeutetulla tarjousmyynnillä, joka kohdistettiin kansainvälisille ja pohjoismaisille markkinoille. Osakkeet tarjottiin Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain Regulation S -säännöksen nojalla ja Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain Rule 144A -säännöksen nojalla. Myyntitapa vastaa markkinoilla normaalia käytäntöä. Osakemyynnin lopullinen hinta ja koko perustuivat markkinoiden kysyntään.

Suomen valtio on osana 250 miljoonan TeliaSonera AB:n osakkeen myyntiä sitoutunut olemaan myymättä omistamiaan TeliaSoneran osakkeita 180 päivän ajan ilman Morgan Stanley & Co. International Limitedin etukäteistä suostumusta.

Suomen valtio sijoitti vuoden 2001 Sonera Oyj:n uusmerkinnässä yhtiöön 530 miljoonaa euroa. TeliaSoneran osakkeina tämä sijoitus vastaisi noin 1.340 miljoonan euron arvoa tämän myynnin yhteydessä käytetyllä hintatasolla.

Suomen valtio on saanut TeliaSoneran ja sitä ennen Soneran osakemyynneistä yhteensä 7,7 miljardia euroa.

Lisätietoja: ylijohtaja Samuli Haapasalo, puh. 040 548 3476
http://www.mintc.fi/oliver/upl126-Myyntituloja_valtionyhtiöistä.pdf


Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali on puhtaasti informatiivista eikä se ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä myöskään minkään osavaltion lakien mukaisesti, eikä niitä saa myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tarjottuja osakkeita ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista arvopaperien myyntiä tai hankintaa, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen arvopapereiden rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti.