Takaisin

Suomen–Venäjän rautatiekuljetusten avaamista kilpailulle selvitetään

Suomen–Venäjän rautatiekuljetusten avaamista kilpailulle selvitetään

Tiedote 06.02.2007 14.10 fi

Suomen ja Venäjän välisen rautateiden tavaraliikenteen avaamista kilpailulle ryhdytään selvittämään. Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä arvioidaan, mitä vaikutuksia kilpailevien yritysten mukaantulolla olisi VR Osakeyhtiölle ja suomalaiselle teollisuudelle.

Hyötyjä ja haittoja punnitseva alustava vaikutusselvitys on tarkoitus saada valmiiksi kevään kuluessa. Työssä kartoitetaan sitä, miten paljon kilpailua syntyisi erilaisiin kuljetuksiin. Lisäksi tarkastellaan kilpailun avaamista radanpitäjän eli Ratahallintokeskuksen näkökulmasta sekä selvitetään vaikutukset ympäristöön ja Venäjän-liikenteen kuljetusmuotojakaumaan.

Suomen ja Venäjän liikenneministeriöt ovat keväästä 2006 asti käyneet neuvotteluja uudesta rautateiden yhdysliikennesopimuksesta. Nykyisen yhdysliikennesopimuksen ja uuden rautatielain nojalla yksinoikeus kuljetuksiin on nyt Suomessa VR Oy:llä. Venäjällä vastaava yksinoikeus on valtiollisella rautatieyhtiöllä RZD:llä.

Maiden välisestä rautateiden tavaraliikenteestä yli 95 prosenttia on kemian-, metalli- ja metsäteollisuuden yritysten kuljetuksia.

Suomen rautateiden kansallinen tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 alussa. Toistaiseksi markkinoille ei ole tullut uusia toimijoita.
Lisätietoja:
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500 tai 0400 607 848
hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) 160 28470 tai 040 551 8332