Takaisin

Suomessa huolta komission logistiikkatiedonannosta

Suomessa huolta komission logistiikkatiedonannosta

Tiedote 29.05.2006 10.44 fi

Suomea huolestuttaa Euroopan komission kapea tapa tarkastella logistiikkaa. Suomi toivoisi laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa logistiikan käsittelyä.

Suomi on esittänyt komissiolle huolen tulossa olevan logistiikkatiedonannon lausuntoversiosta. Liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Perttu Puro kertoi Suomen kannanotoista puhuessaan Kymen logistiikkapäivillä Kotkassa 29. toukokuuta.

Komissio valmistelee Suomen aloitteesta logistiikasta tiedonannon. Se on määrä julkaista kesäkuussa. Sen jälkeen liikenneministerit keskustelevat logistiikasta. Omana puheenjohtajakautenaan Suomi toivoo saavansa hyväksytyksi neuvoston päätelmät tiedonannon pohjalta.

- Aiomme kiinnittää huomiota erityisesti logistiikan ja logistisen kilpailukyvyn merkitykseen talouden kehittymisessä, Puro sanoi.

Suomessa on viime vuosina panostettu logistiikan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Logistiikka on noussut aiempaa selvemmin myös valtioneuvoston asialistalle. Hallitusohjelman mukaisesti on laadittu logistiikan kansallinen kehitysohjelma.

Hallitus käsitteli ohjelman iltakoulussa loppusyksystä. Ohjelman toteuttamista seuraamaan on asetettu liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen johdolla toimiva logistiikkafoorumi. Siinä ovat edustettuina alan keskeiset toimijat.

Ministeriö on lisäksi käynnistänyt alan työmarkkinajärjestöjen kanssa logistiikan toimialavuoropuhelun. Siinä tarkastellaan koko elinkeinoa ja haetaan yhteistä näkemystä kehityksen suunnista.

- Lähtölaukauksena ministeriön uusille toimille oli vetoomus kansallisen logistiikkastrategian laatimisesta. Vetoomus luovutettiin pääministeri Matti Vanhasella ja ministeri Leena Luhtaselle täällä Kotkassa syksyllä 2003, Puro palautti mieleen.


Lisätietoja:
Perttu Puro, puh. 040 779 3436