null Suomi ajaa Euroopan unioniin pitkäjänteistä logistiikkastrategiaa

Suomi ajaa Euroopan unioniin pitkäjänteistä logistiikkastrategiaa

Tiedote 07.03.2006 13.25 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Perttu Puro peräänkuuluttaa nykyistä kokonaisvaltaisempaa otetta logistiikan kehittämiseen Euroopan unionissa.

Logistiikka nostetaan Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella keskeiseksi kilpailukykyteemaksi. Logistiikan pitkäjänteisen kehittämisen tulee olla osa EU:n kilpailukykypolitiikkaa.

Puro puhui SITL Europe 2006 -logistiikkamessuilla 7. maaliskuuta Pariisissa. Lisäksi avajaistilaisuudessa käyttivät puheenvuoron mm. EU:n liikennekomissaari Jacques Barrot ja Italian liikenneministeri Pietro Lunardi.

Suomi on tehnyt aloitteen pitkän aikavälin logistiikkastrategian aikaansaamiseksi EU:ssa.

- Meillä on suuria odotuksia siitä, että tulossa on toimenpiteitä, joilla logistista kilpailukykyä voidaan parantaa Lissabonin strategian tavoitteiden mukaisesti, Puro totesi. Lissabonin strategian päämääränä on tehdä Euroopasta maailman kilpailukykyisin talousalue.

- Suomalaisten yritysten kilpailukyvylle korkealaatuiset kuljetukset ja logistiikkapalvelut ovat kansainvälistyvillä markkinoilla elintärkeitä. Kuljetuselinkeinon laatu riippuu 90-prosenttisesti yrityksistä, mutta julkinen sektori voi omalta osaltaan parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, Puro muistutti.

Puron mukaan julkinen sektori voi helpottaa uusimman teknologian käyttöönottoa yrityksissä, ottaa huomioon uusien säännösten vaikutus logistiseen kilpailukykyyn sekä tuoda mm. sähköiset tunnistus- ja tullausjärjestelmät yritysten käyttöön nykyvauhtia nopeammin.Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436