Takaisin

Suomi edelläkävijä telepalveluyritysten toiminnan mahdollistamisessa

Suomi edelläkävijä telepalveluyritysten toiminnan mahdollistamisessa

Tiedote 18.03.2004 00.00 fi

Suomalainen televiestintälainsäädäntö on ollut kilpailun vapauttamisen ja edistämisen edelläkävijä Euroopassa. Tämä käy ilmi liikenne- ja viestintäministeriön tutkimuksesta, jossa vertailtiin kansainvälisesti telepalveluyritysten rakennetta ja toimintamahdollisuuksia.

Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan ensisijaisesti sellaisten eurooppalaisten telepalveluyritysten toimintamahdollisuuksia, jotka eivät omista käyttämiään verkkoja, vaan vuokraavat kapasiteettia verkko-operaattoreilta. Uusien ja uusilla tavoilla toimivien operaattoreiden synnyn ja kehityksen kannalta merkittävin yksittäinen tekijä on tutkimuksen mukaan kansallisen lainsäädännön vapauttaminen kilpailulle, mikä EU:n laajuisesti on tehty direktiiveillä. Suomessa kuitenkin lakia uudistettiin voimakkaasti jo aiemmin 1980- ja 1990-luvuilla eikä sen mukauttaminen direktiiveihin ole vaatinut merkittäviä muutoksia.

Suomen lainsäädännön kehittämistä ja kilpailun edistämistä on helpottanut se, että alalla on ollut aina useita toimijoita. Euroopassa tilannetta on vaikeuttanut teletoiminnan keskittyminen valtioiden omistamille telemonopoleille.

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että uusia operaattoreita syntyy sekä toimialan sisältä että ulkopuolelta. Kun alalle tulon esteet pienenevät, perinteisten alalla olevien operaattoreiden toimintaedellytyksiin ja koko tietoliikennealan kehitykseen kohdistuu muutospaineita. Joidenkin EU-maiden osalta lainsäädäntö on vielä pahasti kesken.

Tarkastelussa olivat mukana Ruotsi, Iso-Britannia, Saksa, Itävalta ja Italia. Lisäksi raportissa on vertailun vuoksi kuvattu suomalaisia palveluoperaattoreita, jotka eivät omista omaa verkkoa. Raportissa on myös lyhyt yhteenveto vastaavista telepalveluyrityksistä muissa EU-maissa.

Tutkimuksen tarkasteluajankohta on lokakuun 2003 tilanne.

Telepalveluyritysten rakenne ja toimintamahdollisuudet -kansainvälinen vertailu. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 16/2004. Julkaisu on saatavilla ministeriön internetsivuilta osoitteesta www.mintc.fi pdf-muodossa) Myynti Edita Oy, puh. 0204 5005, tiedotusvälineille LVM:n tiedotuksesta,puh. (09) 160 28332 tai info@mintc.fi

Lisätietoja:
viestintäneuvos Kari T. Ojala, puh. (09) 160 28725, 0400 812 509