Suomi edelläkävijäksi merisektorin automaatiokokeiluissa

Tiedote 23.09.2016 14.31 fi sv en

Suomessa käynnistyy miehittämättömän meriliikenteen laaja edistämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda maailman ensimmäiset miehittämättömät merenkulun tuotteet, palvelut ja toimiva ekosysteemi vuoteen 2025 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö tukee hanketta muun muassa selvittämällä miehittämättömille aluksille sopivia testialueita ja mahdollistamalla joustavan testaustoiminnan. Hankkeessa on mukana lähes 60 yritystä ja se on osa Tekesin Arktiset meret –ohjelmaa.

- Digitalisaation edistäminen sekä automaation ja tiedon laaja hyödyntäminen ovat hallituksen kärkihankkeiden ajureita. Merenkulussa näiden avulla voidaan merkittävästi parantaa turvallisuutta, vähentää päästöjä ja parantaa tuottavuutta. Suomella on erityisiä vahvuuksia ja etuja ryhtyä meriliikenteen ja siihen liittyvän meriteollisuuden automaation ja tiedon edelläkävijämaaksi, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Laivojen automaattisten toimintojen testaamista Suomen rannikkoalueella tukee muun muassa mahdollisuudet monipuoliseen testausympäristöön. Laajan rannikkoalueen sekä helposti saavutettavissa olevan avomeriympäristön lisäksi aluksia voidaan testata myös jääolosuhteissa.

Edistykselliset viestintäyhteydet ja muiden liikennemuotojen kokeilutoiminnan kautta vakiintuneet viranomaiskäytännöt tukevat hankkeen toteutumista. Monipuolinen ja laadukas autonomiseen merenkulkuun tarvittavien tietoaineistojen saatavuus ja tukipalvelut ovat myös Suomen vahvuuksia. Lisäksi ICT-sektorin vankka osaaminen luo edellytyksiä merenkulun digitalisaatioon.

- Suomi on nostanut digitalisaation mahdollisuudet esille Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa ja Suomen tavoitteena on sekä IMO:ssa että EU:n meriliikenteen kehittämistoiminnassa mahdollistaa digitalisoitumisen ja automaation tehokas hyödyntäminen, ministeri Berner sanoo.

Valtioneuvosto linjasi 2. kesäkuuta 2016 toimenpiteet, joilla lisätään älykkään robotiikan ja automaation hyödyntämistä ja kehittämistä Suomessa. Periaatepäätöksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että Suomeen syntyy älykästä robotiikkaa ja automaatiota tehokkaasti edistäviä avoimia ekosysteemejä, jotka ovat verkottuneet keskenään.

Lisätietoja

osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 0295 34 2391, etunimi.sukunimi@lvm.fi, @vilkkonen

yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 0295 34 2101, etunimi.sukunimi@lvm.fi, @PaiviAntikainen