Suomi hakee EU:n rahoitustukea liikennehankkeille

Uutinen 28.06.2017 12.06 fi sv en

Suomalaiset toimijat hakevat väylä- ja liikennehankkeille EU:n CEF-rahoitustukea. Kyseessä on niin sanottu Blending-haku, josta valtion kokonaan rahoittamat hankkeet eivät voi saada tukea. Blending-haku tarkoittaa, että hankkeessa on oltava yksityistä lainarahoitusta ja sille tulee saada tuottoa. Tukea haetaan yhteensä 21,32 miljoona euroa.

Suomen valtio on mukana Vuosaaren satamaväylän sekä Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin parantamisesta koskevissa hauissa. Valtio on mukana infrastruktuurin omistajana ja osarahoittajana. Raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia 28. kesäkuuta 2017.

CEF-tuesta päätetään komission alustavan aikatauluilmoituksen mukaan vuoden 2018 toukokuussa. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä CEF-rahoituskomitean konsultointi.