null Suomi hakee EU-tukea Helsinki-Riihimäki-rataosan parantamiseen

Suomi hakee EU-tukea Helsinki-Riihimäki-rataosan parantamiseen

Uutinen 05.03.2014 14.59 fi

Taajamajuna (Kuva: Rodeo)

Suomen valtio hakee EU:n myöntämää TEN-T-tukea yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa vuoden 2013 monivuotisesta ohjelmasta. Tukea haetaan Helsinki-Riihimäki-rataosan kapasiteetin ja palvelutason parantamishankkeiden suunnitteluun. Kyseessä on rahoituskauden 2007-2013 viimeinen rahoitushakukierros.

Rataosan suunnitteluhankkeeseen on tarkoitus käyttää vuoden 2014 talousarviossa muiden kehittämishankkeiden suunnitteluun varattua 15 miljoonan euron määrärahaa.

Helsingin ja Riihimäen välinen rataosuus on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöityjä rataosuuksia. Rataosuuden kapasiteetin lisääminen on koko liikennepoliittisen selonteon kärkihankkeita. Suunnitteluvaiheen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 4,5 miljoonaa euroa. Hanke ei ole saanut aikaisemmin TEN-T-tukea.

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjaama Liikennevirasto on hakenut monivuotisesta ohjelmasta tukea kahdelle älyliikenteen palveluiden kehittämishankkeelle 1,6 miljoonaa euroa.