Takaisin

Suomi hakee seitsenvuotista TEN-tukea 250,6 miljoonaa euroa

Suomi hakee seitsenvuotista TEN-tukea 250,6 miljoonaa euroa

Tiedote 20.06.2007 13.32 fi

Suomi hakee Euroopan unionin monivuotista TEN-tukea 250,6 miljoonaa euroa ja vuotuista tukea 17 miljoonaa euroa.

Raha-asiainvaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeriön esitystä haettavan tuen määrästä ja kohteista 20. kesäkuuta. TEN-tuki on tarkoitettu yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen.

Monivuotista tukea Suomi hakee seitsemälle hankejoukolle. Ne liittyvät pohjoismaiset pääkaupungit yhdistävään Pohjolan kolmio -hankkeeseen, jonka keskeisiä kohtia Suomessa ovat raideyhteys Helsingistä Vainikkalaan sekä moottoritie Turusta Vaalimaalle. Nyt haetaan tukea muun muassa Lahden ja Vainikkalan välisen raideyhteyden kehittämiseen sekä Kehäradan rakentamiseen.

Vuotuista tukea Suomi hakee neljään hankkeeseen. Niihin kuuluvat mm. Seinäjoen ja Oulun välisen rataosuuden palvelutason parantaminen sekä Helsingin ja Vaalimaan välisen moottoritien suunnittelu.

Suomi hakee monivuotista tukea hankkeisiin, joiden kustannukset vuosina 2007-2013 ovat yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa. Vuotuista tukea haetaan hankkeisiin, joiden kustannukset ovat yhteensä noin 256 miljoonaa euroa.

Jäsenmaat eivät sitoudu esittämiensä hankkeiden toteuttamiseen. Suomen hakemuksessa on kohteita, joiden toteuttamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Jos hankkeet eivät aikanaan käynnisty, tuki jää niiden osalta saamatta. Suomen hakemukseen on kirjattu varaus Helsingin ja Vaalimaan välisestä E18-moottoritiestä, joka on sitouduttu toteuttamaan vuoteen 2015 mennessä.

Suomi hakee monivuotista TEN-tukea ns. prioriteettihankkeisiin, joihin voi saada tukea enintään 20 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Aiemmin tukea myönnettiin enintään 10 prosenttia kokonaiskustannuksista.

TEN-tukea jaetaan vuosille 2007-2013 yhteensä runsaat 8 miljardia euroa. Tästä summasta kanavoidaan 6-7 miljardia euroa monivuotisen ohjelman ja 1-2 miljardia euroa vuotuisten tukien kautta.

Viimeksi Suomi haki monivuotista TEN-tukea vuosille 2001-2006. Tuolloin Suomelle myönnettiin tukea noin 70 miljoonaa euroa. Suomi on EU-jäsenyytensä aikana saanut TEN-tukea yhteensä noin 180 miljoonaa euroa eli keskimäärin 15 miljoonaa euroa vuodessa.



Lisätietoja:
Yli-insinööri Anneli Tanttu, puh. (09) 160 28399