null Suomi hakee TEN-tukea 113,7 miljoonaa euroa

Suomi hakee TEN-tukea 113,7 miljoonaa euroa

Tiedote 13.05.2009 13.46 fi

Suomi hakee Euroopan unionin TEN-tukea 113,7 miljoonaa euroa vuodelle 2009. TEN-tuki on tarkoitettu yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen.

Suomi hakee TEN-tukea neljälle hankkeelle 111,4 miljoonaa euroa sekä monivuotisen ohjelman kautta 2,3 miljoonaa euroa. Hallituksen raha-asiainvaliokunta päätti haettavan tuen määrästä ja kohteista 13. toukokuuta.

Euroopan unioni on päättänyt osallistua talouden elvytystoimiin myös TEN-budjetin kautta. Elvytyspaketin suuruus on 500 miljoonaa euroa.

Suomi hakee tukea tänä vuonna seuraaviin kohteisiin:

Valtatie 5 Lusi-Mikkeli välinen osuus, jossa tieosuuden turvallisuutta on tarkoitus parantaan Koirakivi-Huurus välillä. Suomi hakee tähän yhteensä 42 miljoonan euron hankkeeseen 10 prosentin eli 4,2 miljoonan euron tukea.

Valtatie 5 Päivärinta-Vuorela välinen osuus, jossa on tarkoitus mm. muuttaa viiden kilometrin matka moottoritieksi sekä parantaa Päivärannan siltaa. Suomi hakee tähän yhteensä 90 miljoonan euron hankkeeseen 10 prosentin eli 9 miljoonan euron tukea.

Valtatie 6 Joensuun kohta, jossa kehätietä parannetaan kuuden kilometrin matkalta. Lisäksi tieosuudelle rakennetaan uusi eritasoliittymä ja osuuden muita liittymiä parannetaan sekä kevyen liikenteen verkkoa täydennetään. Suomi hakee tähän yhteensä 35 miljoonan euron hankkeeseen 10 prosentin eli 3,5 miljoonan euron tukea.

Kehäradan rakentaminen. Pääkaupunkiseudulle rakennetaan 18 kilometrin uusi ratayhteys Helsingin keskustasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta päärataverkkoon. Hanke on jo saanut vuonna 2007 TEN-tukea 17,75 miljoonaa euroa. Nyt haetaan lisätukea 95,3 miljoonaa euroa.

Monivuotisista TEN-ohjelmista ministeriö hakee tukea junaliikenteen kulunvalvontajärjestelmän kehitystyöhön 2,3 miljoonaa euroa.

EU:n komission on antanut alustavan aikataulun, jonka mukaan elvytyspaketista päätökset tulisivat syyskuussa 2009 ja monivuotisista hankkeista keväällä 2010.

Lisätietoja: yli-insinööri Risto Murto, puh. (09) 160 28639, 040 505 3320