Suomi hyvistä asemista toteuttamaan EU:n ohjelmaa vaihtoehtoisista käyttövoimista

Uutinen 25.01.2013 10.13 fi sv

EU komissio antoi 24. tammikuuta 2013 toimintaohjelman ja ehdotukset pakollisiksi säädöksiksi liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöstä. Suomessa EU:n ehdotuksia on osattu odottaa ja kansallista valmistelua on tehty jo vuoden ajan.

- Olemme olleet polttoaine- ja käyttövoimakysymyksessä etukenossa, sillä tulevaisuuden ennakointi on oleellinen osa liikenteen ilmastotyötä ja tärkeää Suomen kilpailukyvyn kannalta, liikenneministeri Merja Kyllönen sanoo.

EU:n ohjelman keskeisenä sisältönä ovat muun muassa yhteiset standardit kaikille vaihtoehtoisille liikenteen polttoaineille ja niiden jakelulle sekä kuluttajille tarkoitettu tieto polttoaineiden yhteensopivuudesta ja hintojen vertailtavuudesta. Lisäksi komissio ehdottaa säädöksiä, jotka koskevat maakaasun saatavuutta ja jakelua.

Komissio myös ehdottaa jäsenvaltioiden laadittavaksi kansallisia politiikkaohjelmia, jossa olisi määritelty tavoitteet ja keinot vaihtoehtoisten käyttövoimien käytön edistämiseksi.

Suomessa taustatyötä on tehty jo pitkään ja kansallisia toimintaohjelmia on valmisteltu reilun vuoden ajan. Kuluvan kevään aikana valmistuvat sekä kansallinen laivaliikenteen LNG-toimintaohjelma että liikenteen tulevaisuuden käyttövoimia pohtineen työryhmän loppuraportti.

- Esimerkki ennakoinnista on, että saimme tällä viikolla Euroopan komission hyväksynnän ehdotuksellemme valtiontukiohjelman muutoksista, joilla voimme auttaa merenkulkualaa sopeutumaan tiukentuviin rikkipäästöjen rajoituksiin ennen kuin ne tulevat voimaan.

- Seuraavaksi liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat tulevat keskusteluun kehysriihessä, jolloin otetaan tarkemmin kantaa energia- ja ilmastostrategian pohjalta käynnistettäviin toimenpiteisiin sekä rikkidirektiivin edellyttämiin toimenpiteisiin, ministeri Kyllönen kertoo.