null Suomi informoi EU:n liikenneministereitä Venäjän suunnittelemista konttiliikenteen muutoksista

Suomi informoi EU:n liikenneministereitä Venäjän suunnittelemista konttiliikenteen muutoksista

Uutinen 09.06.2009 14.30 fi

Kontteja satamassa

Venäjän federatiivinen tullilaitos on valmistelemassa Venäjän hallituksen asetusluonnosta, jolla siirrettäisiin Venäjälle tuotavat 20 jalan tai sitä suuremmat kontit kuljetettavaksi joko meritse tai rautateitse. Asetusluonnos koskisi tuontia ja transitoliikenteen konttikuljetuksia Venäjälle Suomen, Viron, Latvian ja Ukrainan kautta.

Suomen liikenneministeri Anu Vehviläinen informoi torstaina 11. kesäkuuta Luxemburgissa EU:n liikenneministereille, mitä vaikutuksia asetuksella olisi EU:sta Venäjälle suuntautuvalle tavaraliikenteelle.