Takaisin

Suomi ja Saksa pyytävät esityksiä Itämeren moottoritien hankkeiksi

Suomi ja Saksa pyytävät esityksiä Itämeren moottoritien hankkeiksi

Tiedote 10.02.2006 15.53 fi

Suomi ja Saksa ovat avanneet hakumenettelyn, jossa pyydetään ehdotuksia niin sanotun Itämeren moottoritien hankkeiksi. Tarkoitus on löytää projekteja, joilla parannettaisiin maiden satamien kautta kulkevia maa- ja merikuljetusyhteyksiä. Hakumenettelyssä hyväksytyille hankkeille voi myöhemmin hakea rahoitusta Euroopan unionilta.

Merten moottoritiet ovat yksi EU:n jäsenmaat toisiinsa yhdistävän TEN-liikenneverkon (trans-European Network) 30 prioriteettihankkeesta. Alun perin TEN-verkkoon kuului vain maaliikenneyhteyksiä, mutta vuonna 2004 myös meriyhteydet tulivat verkon osaksi.

Projektiehdotusten laadintaan on aikaa maaliskuun lopulle asti. Suomen liikenne- ja viestintäministeriö ja Saksan vastaava ministeriö käyvät sen jälkeen projektiehdotukset läpi ja laittavat ne paremmuusjärjestykseen. Hankkeille voi hakea muun muassa TEN-verkon kehittämishankkeisiin tarkoitettua rahoitustukea. Etusijalla ovat hankkeet, joihin osallistuu useita satamia kummastakin maasta.

Merten moottoriteiden investointeihin on mahdollista saada tukea enimmillään 20 prosenttia, kun maksimituki tavallisissa TEN-verkon kehittämishankkeissa on 10 prosenttia. Tukea voi saada muun muassa satamainfrastruktuuriin, tie- rata- ja meriväyläyhteyksien kehittämiseen, infomaatiojärjestelmiin sekä merenkulun turvallisuutta edistäviin laitteistoihin.Lisätietoja:
yli-insinööri Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28383 tai 040 756 9601