null Suomi jälleen ykkönen tietoyhteiskuntavertailussa

Suomi jälleen ykkönen tietoyhteiskuntavertailussa

Uutinen 25.04.2014 08.40 fi

Dataa (Kuva: Rodeo)

Tietoverkkojen kehitystä, sääntelyä ja palvelujen kehitystä mittaavan World Economic Forumin juuri ilmestyneessä raportissa Suomi on edelleen informaatioteknologian hyödyntämisen ykkösmaa maailmassa.

Suomi nousi ykköseksi viime vuoden vastaavassa vertailussa. Vertailussa toiseksi sijoittui Singapore ja kolmanneksi Ruotsi.

Global Information Technology Report 2014 -tutkimuksessa oli mukana 148 maata, joiden tietoyhteiskuntavalmiuksia arvioitiin kaikkiaan 54 mittarilla. Tutkimuksen mukaan Suomi on erityisen vahva infrastruktuurin, käyttötaitojen ja taloudellisten vaikutusten osioissa.

Tutkimuksen laatijat korostavat laaja-alaisen strategian ja ICT-valmiuksien tärkeyttä maiden taloudelliselle kasvulle sekä kilpailu- ja innovaatiokyvylle. Laatijoiden mukaan tutkimus antaa osviittaa myös siitä, millä mailla on parhaat edellytykset astua internetin seuraavaan vaiheeseen, jota raportissa kutsutaan nimellä Internet of Everything.

Internet of Everything, kaiken internetillä, tarkoitetaan ilmiötä, jossa laitteet jääkaapeista autoihin ovat yhteydessä internetiin ja tuottavat valtavan määrän dataa. Tämän datan avulla puolestaan pystytään luomaan uusia ja parempia sähköisiä palveluita.

Opetus- ja viestintäministeri Kristan Kiurun mukaan tutkimus kertoo siitä, että Suomi kulkee täysin oikeaan suuntaan.

- Digitalisaation valtava merkitys on ymmärretty Suomessa paremmin kuin monissa kilpailijamaissa. Tulevaisuuden avainkysymys on, kuinka hyvin voimme Suomessa hyödyntää digitalisaation tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Olemme siirtymässä vaiheeseen, jossa työn tekemisen muodot ja vapaa-aika tulevat muuttumaan voimakkaasti. Tämä antaa Suomelle suuret mahdollisuudet, eikä meillä ei ole varaa jäädä paikalleen.

- Olen iloinen, että tutkimustulos osoittaa, että vetovoimatekijät ovat kohdillaan talouden seuraavan loikan tekemiseksi ICT-alalla. Uusien digitaalisten palveluiden luomisella saadaan aikaan uutta talouskasvua ja työllisyyttä, ministeri Kiuru sanoo.