Suomi kannattaa roaming-sääntelyn jatkamista

Tiedote 08.04.2021 13.30 fi sv en

Matkustaja lentokentällä (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)

Euroopan komissio on antanut asetusehdotuksen, jolla jatkettaisiin verkkovierailu- eli roaming-sääntelyä kymmenellä vuodella kesään 2032 asti. Ehdotuksessa enimmäistukkuhintoja esitettäisiin alennettavaksi vuosina 2022 ja 2025. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kirjelmän komission ehdotuksesta 8. huhtikuuta 2021.

Komission ehdotus liittyy kesällä 2017 toteutettuun uudistukseen, jossa asiakkailta perittävistä roaming-maksuista lähtökohtaisesti luovuttiin. Käytännössä tämä tarkoitti kuluttajille sitä, että matkapuhelut ja mobiilidatan käyttö muuttuivat pääsääntöisesti samanhintaisiksi EU:n alueella kuin kotimaassa. Asetusehdotuksen mukaisissa hintakatoissa kysymys olisi teleyritysten toisiltaan perimistä tukkumaksuista, joiden enimmäistasosta on säädetty kesään 2022 asti voimassa olevalla määräaikaisella asetuksella. Asetus sisältää myös muuta verkkovierailuihin liittyvää sääntelyä, jota komissio esittää jatkettavaksi pääpiirteittään samankaltaisena kuin nykyisin.

Valtioneuvosto kannattaa voimakkaasti tukkuhintojen sääntelyn jatkamista, mutta katsoo, että säänneltyjen tukkuhintojen tulisi heijastaa todellisia kustannuksia mahdollisimman tarkasti. Suomelle riittävän alhaiset tukkuhinnat ovat erityisen tärkeitä muun muassa siksi, että merkittävä osa kuluttajista käyttää rajattomia datapaketteja liittymissään. Valtioneuvoston näkemyksen mukaan liian korkeaksi säännelty tukkuhintojen enimmäistaso voi johtaa matkaviestinpalvelujen kotimaisten hintojen korotuspaineisiin.

Komission ehdotukseen on lisäksi sisällytetty uusia säännöksiä hätäpalveluiden käyttöön, palvelun laatuun ja lisämaksullisiin palveluihin liittyen. Näillä voitaisiin varmistaa kuluttajien mahdollisuus käyttää hätäpalveluita maksutta kaikkialla EU:ssa sekä mahdollistaa kuluttajille saman laatuiset verkkovierailupalvelut myös muualla EU:n alueella kuin kotimaassa. Valtioneuvosto pitää näitä tavoitteita kannatettavina huomioiden kuitenkin sen, ettei säännösten tule rajoittaa teleyrityksen mahdollisuuksia tehdä kaupallisesti kannattavia verkkovierailusopimuksia.

Mitä seuraavaksi?

Asetusehdotuksen käsittely jatkuu neuvoston teletyöryhmässä ja Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa (ITRE).

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Katariina Vuorela, p. 0295 342 029, katariina.vuorela(at)lvm.fi, Twitter @vuorelakata