null Suomi kansainvälisessä vertailussa kakkosena digitaalisuuden hyödyntämisessä

Suomi kansainvälisessä vertailussa kakkosena digitaalisuuden hyödyntämisessä

Tiedote 11.06.2020 11.42 fi sv en

Tietoturva, digitalisaatio, ihmiskäsiä, aihe-ikoneita /Kuva:Shutterstock)

Vuoden 2020 Digibarometrista käy ilmi, että Suomi on parantanut viime vuodesta erityisesti julkisen sektorin digivalmiuksien vertailussa, mutta yritysten osalta sijoitus on heikentynyt. Osaajien puute alkaa jo näkyä tuloksissa.

Suomi on ollut tasaisen varmasti Digibarometrin kolmen parhaan maan joukossa koko barometrin olemassaolon ajan, vuodesta 2014 lähtien.

Digibarometri kertoo kansakunnan ”digitaalisen asennon” ja sen muutokset, myös suhteessa muihin maihin. Barometrissa mitataan digitaalisuuden yhteiskunnallista hyödyntämistä. Mittaus toteutetaan kolmella tasolla – edellytykset, käyttö ja vaikutukset sekä kolmella pääsektorilla – yritykset, kansalaiset ja julkinen.

Yritysten tietoturvassa vielä parannettavaa

Tänä vuonna Digibarometrin teemana on kyberturvallisuus. Barometrin mukaan Suomen kyberturvallisuus on kohtuullisen hyvällä tasolla. Yrityksiä vaivaavat kuitenkin tietovuodot, jotka ovat Suomessa jopa kolme kertaa yleisempiä EU-maiden keskitasoon verrattuna. Kuluttajilla riskiä lisää piittaamattomuus tietoturvan suhteen.

Parhaiten yrityskokovertailussa suoriutuvat suomalaiset pienyritykset, joiden kyberturva oli EU-keskitasoa parempi lähestulkoon kaikilla mittareilla. Suuryritykset suoriutuvat vertailussa heikosti, vaikka niissä kyberturvallisuus oli pienyrityksiä vahvempaa.

Valtio lisää panoksia kyberiin

Suomessa useilla yhteiskunnan keskeisillä toimialoilla on jo velvoitteita huolehtia palveluiden tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta. Lakisääteiset velvoitteet eivät kuitenkaan yksin riitä. Niitä täydentää viranomaisten ja palveluiden tarjoajien vapaaehtoinen yhteistyö ja tiedonvaihto. Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksella on merkittävä rooli tarjota apua tietoturvaloukkauksien selvittämisessä ja mahdollistaa luottamukseen perustuva tiedonvaihto.

Kyberturvallisuuden suunnittelu- ja kehitystyötä parantaa valmisteilla oleva hallituskausien yli ulottuva kehittämisohjelma, jota laaditaan kyberturvallisuusjohtajan johdolla.

- Kyberturvallisuusohjelman tavoitteena on konkretisoida kansallisia linjauksia ja selkeyttää kokonaiskuvaa. Tuloksekas työ kuitenkin edellyttää, että kyberturvallisuuden tarvitsemat voimavarat ja yhteistyö huomioidaan elinkeinoelämässä ja hallinnossa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Haasteena osaamispula

Viime vuosien barometreissä suomalaisten yritysten on ollut vaikeampaa rekrytoida osaavia ICT-alan ammattilaisia. Myös nopeissa laajakaistayhteyksissä ja pilvipalveluiden valmiuksissa suomalaisten yritysten suhteellinen asema vertailumaiden joukossa on viime vuoteen verrattuna heikentynyt.

Suomessa tietoturvaosaajia on vähän ja heistä kilpaillaan. Eurooppalaisilla työmarkkinoilla on puutetta erityisesti strategisesta- ja liiketoimintaosaamisesta sekä järjestelmäarkkitehtuurisesta osaamisesta, käy ilmi barometrista.

Digibarometri 2020 julkaisijat ovat Business Finland, liikenne- ja viestintäministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Suomen Yrittäjät ry. Toteutuksesta vastaa Etlatieto Oy.

Lisätietoja:

Hauta Janne, neuvotteleva virkamies, p. 050 300 6990