Suomi kiirehti komission selvitystä vähärikkisestä polttoaineesta

Tiedote 18.12.2009 10.30 fi

Suomi nosti torstain liikenneministerineuvostossa esille vähärikkisen polttoaineen kustannus- ja saatavuuskysymykset. Suomi on huolestunut siitä, miten Itämerellä ja Pohjanmerellä liikennöivien alusten polttoaineen tiukentuvat rikkipitoisuusrajat vaikuttavat alan toimintaedellytyksiin.

Suomi vaati komissiolta selvitysten pikaista valmistumista vähärikkisen polttoaineen kustannuksista ja saatavuudesta.

Liikennekomissaari Antonio Tajani kertoi komission seuraavan tilannetta tarkoin, mutta ei kertonut täsmällisemmin milloin selvitykset valmistuvat. Puheenjohtajamaa Ruotsi toivoi myös, että komission raportti asiasta valmistuisi ensi tilassa.

Suomessa tehdyn oman selvityksen mukaan kustannusten on arvioitu nousevan vähintään 200 miljoonaa ja pahimmillaan 1,2 miljardia euroa vuodessa.

Erityisalueilla kuten Itämerellä ja Pohjanmerellä on tarkoitus pudottaa polttoaineen rikkipitoisuus 0,1 prosenttiin vuonna 2015. Rajoitukset perustuvat Kansainvälisen merenkulkujärjestön lokakuussa 2008 hyväksymään yleissopimukseen.

Vähärikkisen polttoaineen saatavuus markkinoilla on kuitenkin tällä hetkellä huono. Tästä syystä Suomi on huolissaan kuljetuskustannusten kehityksestä tulevaisuudessa, ja siitä miten kustannukset vaikuttavat kuljetusketjuihin.

Linja-automatkustajille uusia oikeuksia

Neuvosto pääsi sopuun siitä, että linja-autoliikenteen tulee aiempaa paremmin palvella myös liikuntarajoitteisia. Lisäksi matkustajien oikeuksia parannetaan esimerkiksi matkan peruuntuessa tai viivästyessä. Ehdotuksen voimaantulo edellyttää myös Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Suomessa linja-autoliikenteen erityispiirteenä on pienten perheyritysten runsas määrä, noin 200. "Päätöksessä otettiin huomioon pitkän- ja lyhyenmatkan liikenteen erot. Samalla kuitenkin taataan tietyt perusoikeudet kaikille matkustajille", ministeri Vehviläinen kiitti.

Ilmailun turvamaksuista informoitiin

Ministerit saivat myös puheenjohtaja Ruotsilta edistymisraportin ilmailun turvamaksuja koskevasta ehdotuksesta. Komissio on ehdottanut, että turvamaksujen määräytymisen perusperiaatteet yhtenäistettäisiin EU:ssa. Turvallisuusmaksujen perinnässä tunnustetaan perusperiaatteiksi syrjimättömyys, avoimuus, kustannusvastaavuus ja lentoaseman käyttäjien konsultointi.

Kohti kestävämpää liikennepolitiikkaa

Ministerit hyväksyivät puheenjohtajan päätelmät liikenteen kestävästä tulevaisuudesta. Näin valmistellaan EU:n seuraavaa pitkän aikavälin liikennepoliittista ohjelmaa. Tarkoitus on saada suunnitteluun paremmin mm. liikenteen haitallisten vaikutusten ehkäiseminen, kaikkien liikennemuotojen tehokas yhteensovittaminen sekä teknologian parempi hyödyntäminen.

Älykkäistä liikennejärjestelmistä tilannekatsaus

Ministerit saivat lisäksi tilannekatsauksen älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevasta direktiiviehdotuksesta. Tavoitteena on, että EU-alueella "älyliikenteen" ratkaisut olisivat jatkossa teknisesti yhteen toimivia.

Komission on ensi vaiheessa tarkoitus keskittyä kuuteen tällaiseen liikennehankkeeseen. Näitä ovat mm. EU:n laajuinen yhteen toimiva hätäpuhelujärjestelmä eli eCall, reaaliaikaiset liikennetietopalvelut, järjestelmä ja liikenneturvallisuuteen liittyvä tieto. Direktiiviehdotuksesta on jo käytännössä sopu Euroopan parlamentin kanssa, lopullista ratkaisua viivyttävät Lissaboniin liittyvät tekniset kysymykset.

Lisätietoja: ylijohtaja Juhani Tervala, +358-50-5527260; tarkastaja Hannu Laurikainen, puh. +358-400969293.