null Suomi kirjelmöi Itämeren pimeistä lennoista

Suomi kirjelmöi Itämeren pimeistä lennoista

Uutinen 13.01.2015 12.42 fi

Lentokoneen siipi (kuva LVM)

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ryhtynyt liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikon pyynnöstä toimenpiteisiin niin sanottuja pimeitä lentoja koskevan turvallisuusriskin pienentämiseksi Itämeren kansainvälisessä ilmatilassa. Onnistuminen edellyttää koko kansainvälisen ilmailuyhteisön laajaa yhteistyötä.

Trafi on ollut yhteydessä Itämeren valtioiden ilmailujohtajiin sekä ottanut asian esille Euroopan lentoturvallisuusviraston EASAn, Euroopan komission ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn piirissä. Tavoitteena on, että asiaa käsitellään kaikilla tasoilla ja jokainen valtio kantaisi sille kuuluvan vastuun lentoturvallisuudesta.

Trafin kirjeessä 12.1.2015 Itämeren valtioiden siviili-ilmailujohdolle korostetaan pimeiden lentojen aiheuttamaa turvallisuusriskiä sekä lennon turvallisuuselementtien merkitystä. Tällaisia ovat lennonvarmistuksessa käytettävä lentosuunnitelma, radioyhteys lennonvarmistuksen kanssa sekä transponderin käyttö.

Risikko esitti joulukuun puolivälissä, että kansainvälisessä ilmatilassa lentävien koneiden tulisi pitää tunnistuslaitteensa päällä ja olla tarvittaessa radioyhteydessä toisiinsa.

- On maailmanlaajuisen ilmailuyhteisön ja lentomatkustajien etu, että näitä pimeitä lentoja ei ole. Haluan että Suomi toimii asiassa aktiivisesti kansainvälisillä ilmailufoorumeilla, jotta varmistamme siviili-ilmailun turvallisuuden kaikissa tilanteissa, Risikko toteaa.