Takaisin

Suomi mukaan eurooppalaiseen liikennetutkimusohjelmaan

Suomi mukaan eurooppalaiseen liikennetutkimusohjelmaan

Tiedote 19.04.2004 00.00 fi

Suomi osallistuu nelivuotiseen eurooppalaiseen liikennetutkimusohjelmaan, jonka tarkoituksena on parantaa kansallisten liikennetutkimusten kansainvälistä hyödyntämistä, luoda pysyviä yhteistyömuotoja ja tehostaa tutkimusresurssien käyttöä. Ohjelma käynnistetään virallisesti Hollannin Haagissa 20. huhtikuuta.

ERA-NET Transport -ohjelmassa on mukana 11 partneria yhdeksästä maasta. Suomea edustaa liikenne- ja viestintäministeriö. Partnerit ovat ministeriöitä ja muita tutkimuksen rahoittajaorganisaatioita, joiden yhteenlaskettu vuosittainen tutkimusbudjetti on yli 275 miljoonaa euroa. Koordinointiohjelma saa neljän vuoden aikana EU-rahoitusta 3,2 miljoonaa euroa.

Tutkimusohjelman tavoitteena on laajentaa liikennetutkimusta kansallisesta näkökulmasta kansainväliseen, mikä palvelee tehokkaiden liikennejärjestelmien suunnittelua Euroopan sisämarkkinoiden tarpeisiin.

Eräänä tavoitteena on vähentää liikennetutkimuksen päällekkäisyyksiä eri maissa. Tämä koskee esimerkiksi liikenneturvallisuuden, liikenteen päästöjen, ruuhkautumisen ja älykkäiden liikennejärjestelmien tutkimusta.

Lisäksi tietojen tehokas vaihtaminen on omiaan parantamaan tutkimuksen laatua. Tutkimusyhteistyö on erityisen hyödyllistä Suomen kaltaiselle pienelle maalle, sillä se mahdollistaa tehtäviä, joita ei kansallisesti voida ratkaista.

Ohjelman tarkoituksena on myöhemmässä vaiheessa syventää yhteistyötä perustamalla yhteisiä tutkimusohjelmia ja avaamalla kansallisia ohjelmia eurooppalaisille partnereille.

ERA-NET Transport -ohjelmassa ovat mukana Belgia, Hollanti, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Suomi.


Lisätietoja:
liikenneneuvos Martti Mäkelä, puh. (09) 160 28637