Suomi painotti ministerineuvostossa vähärikkisen polttoaineen kustannusten seurantaa

Uutinen 09.12.2008 20.00 fi

Suomi antoi EU:n liikenneministereille MARPOL-yleissopimuksen uudistettua ilmansuojeluliitettä koskevan tiedonannon. MARPOL-sopimuksella määritetään merenkulun maailmanlaajuisen ympäristönsuojelun säännökset. EU:n liikenneministerineuvosto kokoontui 9. joulukuuta Brysselissä. Kokoukseen osallistui liikenneministeri Anu Vehviläinen.

- Viime lokakuussa IMO:ssa yksimielisesti hyväksytty MARPOL-yleissopimuksen uusi ilmansuojeluliite on erittäin tärkeä, kun laivojen aiheuttamia päästöjä rajoitetaan. Samalla kun EU:ssa edistetään terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä toimenpiteitä, on varmistettava, että kuljetuspalvelujen tuottajilla on todelliset mahdollisuudet toimia uusien vaatimusten mukaisesti, painotti liikenneministeri Anu Vehviläinen.