Takaisin

Suomi tavoittelee sopua televisiodirektiivistä puheenjohtajakaudellaan

Suomi tavoittelee sopua televisiodirektiivistä puheenjohtajakaudellaan

Tiedote 15.06.2006 11.35 fi


Suomi pyrkii siihen, että EU-maat sopivat televisiodirektiivin sisällöstä Suomen puheenjohtajuuskauden aikana.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen kertoi Suomen tavoitteista Euroopan kaupallisten televisioiden liiton hallituksen kokouksessa Helsingissä 15. kesäkuuta.

- Olen tällä viikolla keskustellut direktiiviehdotuksen etenemisestä myös Euroopan parlamentin raportoijan kanssa. Olen vakuuttunut, että parlamentin ja neuvoston yhteistyö toimii Suomen puheenjohtajakaudella ja televisiodirektiivistä voidaan saada aikaan EU-maiden yleisnäkemys marraskuussa, ministeri Huovinen sanoo.

Ministeri Huovinen johtaa televisiodirektiivin käsittelyä kulttuuri- ja audiovisuaaliasioiden neuvostossa Suomen puheenjohtajakaudella.

Puheessaan eurooppalaisille televisiotoimijoille ministeri Huovinen käsitteli dirketiiviehdotuksen keskeisimpiä kohtia:

Suomen mielestä televisiotoimintaa säätelevän direktiivin uudistaminen nykyiseen tekniseen ympäristöön sopivaksi on tärkeää. Direktiivin soveltamisalan määrittely kaipaa hänen mukaansa kuitenkin tarkennusta.

Direktiivin uusi nimi komission ehdotuksessa on audiovisuaalidirektiivi ja se koskisi myös esimerkiksi Internetissä välitettäviä televisio-ohjelmien kaltaisia palveluita.

Suomi kannattaa myös mainonnan sääntöjen selkeyttämistä.

- Tuotesijoittelu tulee nyt ensi kertaa eurooppalaiseen mainonnan sääntelyyn. Meidän on tehtävä selvä ero sen ja piilomainonnan välillä, ministeri Huovinen painotti.

Komissio antoi televisiodirektiivin uudistusehdotuksen viime vuoden lopulla. Jäsenmaiden ministerit ovat aloittaneet asian käsittelyn toukokuussa. Euroopan parlamentin käsittely valmistunee aikaisintaan joulukuussa, joten asiasta ei voida lopullisesti päättää vielä Suomen puheenjohtajakaudella.

Lisätietoja:
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462, 050 511 6601