Takaisin

Suomi tukee junakaluston helpompaa hyväksymistä EU-maiden välillä

Suomi tukee junakaluston helpompaa hyväksymistä EU-maiden välillä

Tiedote 04.04.2007 13.37 fi

Yhden Euroopan unionin jäsenmaan hyväksymää junakalustoa olisi voitava käyttää kaikissa EU-maissa, ehdottaa Euroopan komissio. Valtioneuvoston kanta komission direktiiviehdotuksiin on myönteinen.

Komission direktiiviehdotuksen mukaan erillistä käyttöönottolupaa jäsenmaasta toiseen siirtyvälle junakalustolle ei enää pääsääntöisesti tarvittaisi. Kaluston vastavuoroinen tunnustaminen edistää komission mukaan Euroopan rautateiden tehokkuutta.

Muutoksen seurauksena Suomen rautateille saattaisi tulla nykyään käytössä olevaa junakalustoa muista EU-maista.

Komission säädösehdotuksilla pyritään lisäksi parantamaan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta sekä vahvistamaan Euroopan rautatieviraston roolia ja toimivaltaa.

Ehdotukset eivät koske millään lailla rautatieliikenteen ja -palveluiden markkinoiden avaamista. Komission ehdottamien direktiivien käytännön vaikutus Suomen rautateillä voisi näkyä aikaisintaan ensi vuosikymmenen alkupuolella.


Lisätietoja:
hallitusneuvos Hannu Pennanen,
puh. (09) 160 28470 tai 040 551 8332