Takaisin

Suomi vastasi komissiolle valtiontuista; Tieliikelaitos jatkaa toistaiseksi liikelaitoksena

Suomi vastasi komissiolle valtiontuista; Tieliikelaitos jatkaa toistaiseksi liikelaitoksena

Tiedote 24.05.2006 13.10 fi

Suomi katsoo että Tieliikelaitos ei saanut Euroopan yhteisön oikeuden vastaista valtiontukea tielaitosuudistuksen yhteydessä. Vastineessaan Euroopan komissiolle Suomi sanoo, että Tieliikelaitoksen saamat edut ovat olleet korvausta julkisen palvelun velvoitteesta ja rakenteellisista rajoituksista.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen mukaan myöskään Tieliikelaitoksen asemaan liikelaitoksena ei ole tulossa muutoksia tällä hallituskaudella. Tieliikelaitoksen organisaation kehittämisvaihtoehdot on hallitusohjelman mukaisesti ministeriössä selvitetty. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta muutoksiin liikelaitoksen asemassa.

EU-viranomaisten liikelaitosmalliin kohdistama kritiikki ja Tieliikelaitoksen organisaatioselvityksestä saadusta lausunnot osoittavat kuitenkin, että kilpailluilla markkinoilla liikelaitosmallista saattaa jatkossa aiheutua suurempia ongelmia Tieliikelaitokselle.

- Tulevaisuudessa tieliikelaitoksen organisaatiomallin muutoksia saatetaan joutua harkitsemaan. Tällöin yhtiöittäminen voi olla yksi vaihtoehto, mutta tähän ottaa kantaa seuraava hallitus, Huovinen sanoo.


Edut korvausta siirtymäkauden velvoitteista

Suomen vastineessa Euroopan komissiolle sanotaan, että siirtymäkauden järjestelyt olivat välttämättömiä tienpidon markkinoiden avaamiseksi ja tielaitosuudistuksen tuomien lisäkustannusten kattamiseksi.

Asiantuntija-arvion mukaan siirtymäkauden haitat Tieliikelaitokselle olivat etuja suuremmat. Siirtymäkaudesta on koitunut Tieliikelaitokselle arviolta noin 70 miljoonaa euroa haittaa.

Komissio epäilee, että Tieliikelaitos on saanut siirtymäkautensa aikana vuosina 2001-2004 valtiolta esimerkiksi halpakorkoista lainaa, markkinahintoja korkeampia urakkasopimuksia, avustuksia henkilöstön sopeuttamisohjelmaan sekä maa-ainesalueita mahdollisesti alennettuun hintaan.

Lisäksi komission mielestä Tieliikelaitos on saanut liikelaitosmuodostaan vero- ja konkurssisuojaetua. Tielaitos jaettiin Tiehallinnoksi ja Tieliikelaitokseksi vuonna 2001.

EU-asioiden ministerivaliokunta käsitteli Suomen vastinetta 24. toukokuuta. Vastine on annettava komissiolle toukokuun aikana.


Hallitukseen muutoksia

Tieliikelaitoksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on nimitetty Patria Oyj:n toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi ja hallituksen jäseneksi Finnair Oyj:n johtaja Kaisa Vikkula. Nimityksillä halutaan vahvistaa hallituksen liiketoimintaosaamista.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325, 040 779 3436
finanssineuvos Kalevi Alestalo, puh. (09) 160 28467, 040 528 5574
neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen, puh. (09) 160 28624