null Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten 2016–2019 valmistelu etenee

Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusten 2016–2019 valmistelu etenee

Uutinen 15.04.2016 16.08 fi

Liikennettä kehtätiellä (Kuva: LVM)

Hallituksen kilpailukyky -kärkihankkeeseen sisältyvä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusmenettely koskee Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutuja. Tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemisessa. Sopimusten toimenpiteet liittyvät valtion puolelta pääosin liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloille.

Vuosia 2016–2019 koskevien sopimusten neuvottelut käynnistyivät viime syksynä ja ne on nyt saatu päätökseen. Neuvottelutulosten käsittely kunnissa käynnistyy lähiviikkoina. Valtion sitoutuminen MAL-sopimuksiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimiin kasvusopimuksiin vahvistetaan valtioneuvoston periaatepäätöksellä toukokuussa. Sopimusten allekirjoittaminen ja voimaantulo tapahtuu osapuolten hyväksymisen jälkeen kesäkuun alkupuolella.

Valtio tukee 30 miljoonalla eurolla kaupunkiseutujen pieniä kustannustehokkaita liikennehankkeita ja 40 miljoonalla eurolla kaupunkiseutujen joukkoliikennettä. MAL-sopimusten tavoitteena on liikennetukien osalta myös edistää uusien palvelumallien syntymistä ja parantaa käyttäjien matkaketjujen sujuvuutta.

Helsingin seudulla on sovittu asunto-asemakaavoituksen merkittävästä lisäämisestä. Sopimuksen tavoitteena on myös kasvattaa Helsingin seudun asuntotuotantoa kysyntää vastaavasti ja sillä luodaan edellytykset jopa 10 000 asuntoa päättynyttä sopimuskautta suuremmalle asuntotuotannolle. Tämä tarkoittaisi 60 000 asuntoa koko sopimuskautena. Sopimuksen merkittävin liikenne-investointi on Raide-Jokeri, jonka toteuttamiseen myös valtio osallistuu 84 miljoonalla eurolla. Lisäksi valtio ja kunnat pyrkivät aloittamaan sopimuskaudella Klaukkalan ohikulkutien rakentamisen.

Tampereen seudun sopimuksen painopisteenä on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ohjaamalla asumista, työpaikkoja ja palveluja nykyiseen rakenteeseen, keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille. Sopimuskauden asuntotuotantotavoite on hieman alle 13 000 asuntoa. Tampereella valtio osallistuu raitiotien toteuttamiskustannuksiin 71 miljoonalla eurolla.

Turun seudulla asuntotuotantotavoite on noin 10 000 asuntoa. Maankäytön painopisteenä on keskustojen, keskeisten taajama-alueiden sekä asemanseutujen kehittäminen. Valtio ja kunnat jatkavat Turun Kehätien toimivuuden parantamistoimia. Sopimuksella tuetaan myös Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden (ns. tunnin junan) suunnittelua.

Myös Oulun seudulla tavoitteena on tukeutuminen nykyiseen taajamarakenteeseen. Isoja asunto-ongelmia seudulla ei ole. Alueen kilpailukyvyn kannalta tärkeän valtatie 4:n parantaminen Oulusta pohjoiseen käynnistyy. Sopimuksessa on myös palvelurakenteeseen ja elinkeinojen kehittämiseen liittyviä näkökulmia.