null Suvi Lindén utnämnd till kommunikationsminister

Suvi Lindén utnämnd till kommunikationsminister

Tiedote 19.04.2007 10.46 sv

Riksdagsledamot Suvi Lindén är kommunikationsminister i den nya regeringen. Republikens president utnämnde Lindén till minister torsdagen den 19 april.

I kommunikationsministeriet handlägger minister Lindén ärenden som hör till kommunikationsmarknadsavdelningen och beredskapsenheten.

Filosofie magister Suvi Lindén (45) hör till Samlingspartiet. Lindén har varit riksdagsledamot sedan 1995. Hon valdes till riksdagen från Uleåborgs valkrets.

Senast har Suvi Lindén varit vice ordförande i Samlingspartiets riksdagsgrupp och ordförande i riksdagens kulturutskott. Dessutom har hon varit medlem i utrikesutskottet och talmanskonferensen. Lindén var kulturminister i Lipponens II regering. År 2002 var hon ordförande i delegationen för informationssamhället.

Suvi Lindén är född i Helsingfors och numera bosatt i Uleåborg där hon har varit stadsfullmäktigeledamot sedan 1989. Lindén har innehaft många förtroendeuppdrag såväl i sin egen kommun som på landskapsnivå, bl.a. som styrelseordförande i samkommunen för yrkesinriktad utbildning i Uleåborgsregionen.

Lindén är gift. Till hennes fritidsintressen hör olika former av motion och kultur.