null Systemet för nödmeddelanden testas i tv och radio den 11 februari

Systemet för nödmeddelanden testas i tv och radio den 11 februari

Tiedote 09.02.2010 15.13 fi sv

Systemet för förmedling av nödmeddelanden testas igen i radion på alla YLE:s och alla kommersiella kanaler samt i televisionen på YLE:s, MTV:s och Fyrans kanaler torsdagen den 11 februari. Dagen är den riksomfattande 112-dagen som också uppmärksammas i hela EU.

Testet inleds kl 11.20. På radiokanalerna bryts sändningen och kopplas in på en signal från Radio Suomi. I det skede då kanalerna kopplas om hörs ett bandat meddelande med musik och tal, varefter testmeddelandet läses direkt.

I televisionen löper en text som berättar om testet i bildrutans övre kant, samtidigt som signalen för nödmeddelande hörs som bakgrund till det normala ljudet.

Texten löper över bildrutan i en halv minut och efter en paus på tre minuter löper texten igen en halv minut. Samtidigt hörs signalen för nödmeddelande bakom det normala ljudet.

Texten berättar också att testet inte förutsätter några åtgärder från befolkningens sida och att ytterligare information hittas på text-tv:s sida 112.


Systemet testas
regelbundet

Kommunikationsministeriet svarar för att det system fungerar som i Finland används för förmedling av nödmeddelanden. Förmedlingssystemet måste alltid hållas i tekniskt funktionsdugligt skick och därför testas systemet regelbundet. Det mest omfattande testet görs en gång i året i samband med nödnummerdagen 11.2.

Nödmeddelande kan ges i en situation då man bedömer att omedelbara fara riktas mot människors liv, hälsa eller egendom, eller för att förhindra ett hot, som om det blir verklighet kan förorsaka betydande skada på egendom och miljö.

Sådana situationer kan förorsakas till exempel av en allvarlig olycka med farliga ämnen inblandade, eller en ovanligt stark storm som är i annalkande, eller något annat farligt väderfenomen som utvecklas snabbt. Motsvarande störningssituationer är också olika slag av avbrott i el-, värme- och vattendistributionen samt trafikstockningar.


Ring inte nödnumret
på grund av nödmeddelandet

Vid störnings- och undantagssituationer av de nämnda slagen bör man inte ringa nummer 112, eftersom samtal med förfrågningar kan stocka nödnumret. Inte heller i frågor som gäller testet av nödmeddelanden bör man ringa nödnumret 112.

Däremot ska man alltid ringa nödnumret i brådskande, verkliga nödsituationer då liv, hälsa, egendom eller miljö är hotade eller i fara, eller om man har skäl att misstänka att så är fallet.


Huvudevenemanget på 112-dagen
hålls i Kampen i Helsingfors

Europeiska kommissionen har tillsammans med Europaparlamentet och rådet utlyst den 11 februari till Europas 112-dag, så att nödnumret 112 blir känt överallt i Europa. Finland deltar i kampanjen genom att ordna evenemang kring 112-dagen på olika håll i landet och genom att med upplysning föra fram saken.

Huvudevenemanget på nödnummerdagen går av stapeln i Kampen-centret i Helsingfors på torsdagen kl 12-17. För evenemanget svarar Nödcentralsverket och för de praktiska arrangemangen Helsingfors nödcentral. Information om de evenemang som hålls på olika håll i landet finns på webbplatsen www.112-paiva.fi.

Ytterligare information
säkerhetsdirektör Rauli Parmes, tfn (09) 160 28380 eller 040 506 5266