Takaisin

Taajuusmaksut tasapuolisemmiksi, kuulemistilaisuus 21.9.

Taajuusmaksut tasapuolisemmiksi, kuulemistilaisuus 21.9.

Uutinen 07.09.2009 11.20 fi

Liikenne- ja viestintäministeriön taajuusmaksutyöryhmä esittää väliraportissaan periaatteet taajuuksien käytöstä perittävien maksujen yksinkertaistamiseksi ja tasapuolistamiseksi. Taajuusmaksuihin ehdotetuista muutoksista järjestetään avoin kuulemistilaisuus 21. syyskuuta sekä lausuntokierros, jonka määräaika on 9.lokakuuta.

Tällä hetkellä matkaviestintätaajuuksista maksetaan vuosittain yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, mutta televisiotaajuuksista vain 54 000 euroa vuodessa. Käytettävissä olevat taajuusmäärät ovat kuitenkin lähes samat: televisiolähettimillä 376 MHz ja matkaviestimillä 373 MHz.

Väliraportissa esitetty suurin yksittäinen muutos koskee televisiotoimijoita. Jatkossa myös televisiotoimijoilta perittäisiin niiden käyttämää taajuusmäärää vastaava maksu, mikä nostaisi maksun määrää nykyisestä. Vastaavasti muiden käyttäjäryhmien maksamat maksut alenisivat jonkin verran.

Samalla kun maksuja tasapuolistetaan, yksinkertaistetaan myös maksujen määräytymisperusteita