Taajuustyöryhmä: Painopiste vapautuviin taajuuksiin, käytössä olevien taajuuksien jatkuvuus varmistetaan

Tiedote 27.11.2007 12.00 fi

Radiotaajuuksien käytön kehittämistä pohtinut työryhmä ehdottaa, että sen jatkotyössä keskityttäisiin sellaisiin taajuuksiin, jotka taajuuksien mahdollisen kaupallistamisen toteutuessa olisivat muusta käytöstä vapaita.

Työryhmän arvion mukaan taajuuskaista 2,50-2,69 GHz sopisi parhaiten jatkotyön kohteeksi. Se vapautuu vuoden 2009 alkuun mennessä muusta käytöstä.

Viestintäministeri Suvi Lindén asetti 29. elokuuta työryhmän selvittämään tarvittavat säädäntömuutokset ja muut käytännön toimenpiteet viestintämarkkinoilla käytettävien radiotaajuuksien käytön kehittämiseksi.

Radiotaajuuksien kehittämistyöryhmä luovutti väliraporttinsa viestintäministeri Lindénille 27. marraskuuta. Työryhmän tehtävänä on 1.5.2008 mennessä esittää ehdotuksensa mahdollisiksi taajuuksien kaupallistamismalleiksi sekä kaupallistamisen reunaehdoiksi.

Työryhmä katsoo, että tällä hetkellä olemassa olevien taajuuksien käyttöoikeuksien häiriötön jatkuvuus tulee varmistaa. Taajuudet ovat käytössä mm. viranomais- ja tutkimustoiminnassa, televisio- ja radiotoiminnassa, matkaviestinnässä ja langattomassa laajakaistassa.

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää työryhmän esityksiä järkevinä.

- Taajuuksien käyttöä on kehitettävä; tämä on kirjattu hallitusohjelmaankin. Kehittämistä edellyttää esimerkiksi langattoman viestinnän nopea lisääntyminen ja Euroopan unionin taajuuksien kehittämisprosessit. On kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa häiriötön jatkuvuus taajuuksien jo olemassa oleville käyttötarkoituksille, linjaa ministeri Lindén.

Työryhmä ehdottaa, että taajuusalueelle 2,50-2,69 GHz suunnitellaan täysimittainen käyttöoikeuksien kaupallistamisprosessi, jonka keskeisinä periaatteina olisivat kilpailun ja uusien investointien edistäminen, käyttöoikeuden edelleenluovutusoikeus sekä palvelu- ja teknologianeutraliteetti. Tätä taajuusaluetta voitaisiin käyttää esimerkiksi Wimax- tai UMTS-palveluiden tarjoamiseen. Tämän alueen käyttöoikeuksien kaupallinen myöntäminen voisi tapahtua aikaisintaan vuoden 2009 lopussa.

Työryhmä ei työssään ota kantaa siihen, otetaanko sen laatimat mallit käyttöön vai ei. Taajuuksien käyttöoikeustoimiluvista päättää valtioneuvosto.

Radiotaajuuksien kehittämistyöryhmä on kuullut laajasti alan toimijoita. Kaikki toivovat, että heidän käyttämiensä taajuuksien häiriöttömyys varmistetaan kehittämistyössä. Työryhmä jatkaa työtään ja järjestää alalle avoimen kuulemistilaisuuden kevään aikana.


Lisätietoja:
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Olli-Pekka Rantala, puh. (09) 160 28585, 050 344 3400