null Taksiliikennelain uudistus parantaa taksipalvelujen saatavuutta

Taksiliikennelain uudistus parantaa taksipalvelujen saatavuutta

Tiedote 25.06.2009 14.04 fi

Taksilain muutos, joka parantaa erityisesti kuntaliitosten yhteydessä yhteen liittyneiden kuntien ja kuntakeskusten ulkopuolisten alueiden taksipalvelujen saatavuutta, on tulossa voimaan 1. heinäkuuta 2009. Taksimatkojen lyhentyessä myös yksittäisten henkilöiden ja yhteiskunnan kuljetuskustannukset pienenevät.

Hallitus esittää taksiliikennelain muutoksen vahvistamista torstaina 25. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Taksiluvassa oleva asemapaikka määrittelee edelleen paikan, jossa autoilijan on oltava asukkaiden saatavilla ja jonne auton on palattava ajon tai toimeksiannon jälkeen. Uudistuksen myötä autoilijan palvelut ovat saatavilla paremmin myös kuntakeskusten ulkopuolella.

Lakimuutoksen jälkeen lupaviranomainen vahvistaa kunnan taksilupien enimmäismäärän (kiintiöt) myös kuntaa pienemmälle, kuntaliitoksen yhteydessä lakkautetun kunnan alueelle.

Lakiin lisätään myös uusi etusijasääntö. Etusijasäännön perusteella ne hakijat, jotka hakevat taksilupaa vähintään 20 kilometriä kuntakeskuksen ulkopuolella sijaitsevalle asemapaikalle, ovat etusijalla taksilupia myönnettäessä. Etusijasääntö ei kuitenkaan koske Helsingin, Espoo, Vantaan, Kauniaisten, Tampereen, Turun tai Oulun kaupunkeihin haettavia taksilupia.

Kuntaliitoksessa lakkautetun kunnan sisällä lupaa haettaessa etusijalla ovat luvanhakijat, jotka hakevat taksilupaa asemapaikalle, josta lupa on viimeksi poistunut ja alueen taksipalvelujen saanti siten hankaloitunut.

Uusi laki velvoittaa myös maaseutumaisissa kunnissa ja kuntakeskusten ulkopuolisilla asemapaikoilla toimivia taksiyrittäjiä ilmoittamaan lääninhallitukselle päivystyksistään. Tämä helpottaa ajovelvollisuuden valvontaa ja parantaa palvelun saatavuutta.

Lisätietoja

Yksikönpäällikkö Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28 013, 040 754 9871
Hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin, puh. (09) 160 28592, 040 544 9673